Please choose country and language

Wszystkie składniki automatyki, tj. sterownik, interfejs HMI, napędy oraz technologia bezpieczeństwa powstają na jednej platformie inżynierskiej. Oprogramowanie jest niezależnie od urządzeń sprzętowych, stąd zawsze możesz wymienić sprzęt na inny. Uwzględniono także dodatkowe funkcje wykraczające poza proces rozwoju aplikacji, np. symulacje oprogramowania aplikacyjnego na etapie prac inżynieryjnych, co przyspiesza czas do chwili uruchomienia i przekazania maszyny do eksploatacji. Wisienką na torcie są zintegrowane funkcje diagnostyczne dostępne poprzez interfejs webowy.

Najważniejsze cechy

  • Modułowe oprogramowanie aplikacyjne
  • Rozwój oprogramowania niezależnie od sprzętu
  • Zintegrowana diagnostyka webowa

Please choose country and language

B&R Logo