Please choose country and language

Produkcja maszyn w seriach jednosztukowych

Producenci maszyn uzupełniają swoją ofertę coraz większą liczbą wysoce specjalistycznych urządzeń i wariantów produktów. Każdy wariant wymaga zwykle projektu opracowanego od podstaw, a tym samym znacznych nakładów pracy inżyniera.

W ostatnich latach w każdej branży widzi się coraz silniejszy trend ku tworzeniu produktów niestandardowych. Klienci przyzwyczaili się już, że można spełnić każde ich życzenie, nawet jeśli oznacza to wytworzenie partii produktów liczącej tylko jedną sztukę. Trend ten określa kierunki rozwoju maszyn służących do wytworzenia takich produktów.

Zaledwie kilka lat temu oferta typowego producenta maszyn uwzględniała zasadniczo standardowe maszyny produkowane w dużych ilościach. Od tego czasu jednak lwią część portfela ofertowego zajęły maszyny w różnych wariantach i z opcjami dopasowanymi do potrzeb klienta.

Niemniej, same odmiany standardowych maszyn nie spełniają wszystkich wymagań zamawiającego. Producenci maszyn dopasowują oferowane rozwiązania do specyficznych wymagań istniejących w regionach, do których trafiają wyroby końcowe. Serie maszyn mogą różnić się wydajnością części składowych, doborem paneli sterowania lub zakresem dostępnych funkcji.

W takich warunkach producenci maszyn muszą tworzyć mnogość wariantów w sposób ekonomiczny i wydajny.

Please choose country and language

B&R Logo