Please choose country and language

Elastyczny system transportu zapewniający najwyższą efektywność produkcji

ACOPOStrak to rewolucja w dziedzinie produkcji adaptacyjnej, która przenosi korzyści wynikające z produkcji masowej do produkcji jednostkowej. Części i produkty są szybko i elastycznie transportowane z jednego stanowiska obróbki na inne przez niezależnie kontrolowane wózki.

ACOPOStrak reprezentuje nową generację inteligentnych, elastycznych systemów transportowych. Absolutnie unikalna konstrukcja systemu zapewnia kluczowe korzyści technologiczne w zakresie produkcji adaptacyjnej. Pozwala efektywnie produkować niewielkie partie wyrobów bez utraty korzyści wynikających z wyższych marż, typowych dla produktów spersonalizowanych. Cyfrową transformacją zakładu można teraz objąć także sterowanie ruchem i konstrukcję mechaniczną wyrobów.

Najważniejsze korzyści, jakie daje inteligentne sterowanie ruchem w zakładzie to: maksymalna dyspozycyjność, szybki transport i pozycjonowanie, szybkie przezbrajanie, odporność na awarie i wysoka jakość. ACOPOStrak zwiększa ogólną efektywność sprzętu (OEE), zwielokrotnia zwrot z inwestycji (ROI) oraz skraca czas potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek (TTM).

ACOPOStrak – elastyczny system transportu z szybkimi elementami przekierowującymi

Unikalna konstrukcja

Unikalna kombinacja funkcji daje wyraźną przewagę nad konkurencją:

Szybkie elementy przekierowujące (divertery)

Możliwość dowolnego formowania torów

Możliwość wymiany wózków podczas pracy

Maksymalna wydajność

Inteligentne oprogramowanie systemowe

Konstrukcja dla klasy spożywczej

Kluczowe korzyści technologiczne

Kluczowe korzyści technologiczne, jakie daje zastosowanie naszej maszyny adaptacyjnej:

Łączenie strumieni produktów

Dzielenie strumieni produktów

Odporność na awarie

Produkcja równoległa

Skalowalność maszyn

Kompaktowa konstrukcja

Zasadnicze znaczenie ma szybki element przekierowujący (diverter)

Wyjątkowo szybkie elementy przekierowujący (divertery) ACOPOStrak przestawiają wózki jednego obwodu torów na inny przy pełnej prędkości produkcyjnej. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w zakresie zwiększania elastyczności i szybkości działania systemów produkcyjnych.

Elementy przekierowujące ACOPOStrak ułatwiają dzielenie i scalanie strumieni wyrobów. Dzięki w pełni elektronicznemu sterowaniu nie zużywają się i nie wymagają konserwacji.

 • Najważniejsze cechy
 • W pełni elektroniczna technologia elementów przekierowujących
 • Całkowity brak zużycia
 • Podział i łączenie strumieni produktów przy pełnej prędkości

Maksymalna wydajność

Łatwe komponowanie własnych zestawów w czasie rzeczywistym 
Elementy przekierowujące ACOPOStrak pozwalają grupować produkty w niestandardowe zestawy – np. w sześciopaki różnych napojów – w czasie rzeczywistym i bez konieczności przełączania.

Maksymalnie szybka produkcja
Elementy przekierowujące (divertery) przełączają wózki z jednego toru na inny – niezawodnie, przy pełnej prędkości i bez uszczerbku na wydajności.

Sortowanie w locie
Elementy przekierowujące (divertery) ACOPOStrak umożliwiają wyselekcjonowanie pojedynczych wadliwych produktów natychmiast po ich zidentyfikowaniu, co zapobiega powstawaniu odpadów w toku dalszego przetwarzania. Stwarza to nowe możliwości efektywnego gospodarowania zasobami i zwiększa wskaźnik ogólnej efektywności sprzętu (OEE).

Możliwość wymiany wózków podczas pracy

Wózki ACOPOStrak można wymieniać w trakcie pracy, w kilka sekund – bez użycia narzędzi – co zapewnia niespotykaną dotąd dyspozycyjność urządzeń. Aby przełączyć produkty, operator po prostu umieszcza koła nowego wózka na prowadnicach, a stałe magnesy utrzymują go w odpowiednim położeniu. Wystarczy do układu dołączyć tor serwisowy, a przezbrajanie i serwis będzie można przeprowadzać bez jakichkolwiek przestojów. 

Produkcja równoległa

Strumień wyrobów można podzielić, przepuścić przez wiele stanowisk przetwarzania, po czym ponownie scalać. Procesy o znaczeniu krytycznym są przyspieszane, w efekcie czasy cykli ulegają skróceniu, a wydajność wzrasta.

Budowa konkurencyjnej przewagi

Oprócz elementów przekierowujących, ACOPOStrak zapewnia również inne funkcje, które pomagają zoptymalizować ogólną efektywność sprzętu (OEE).

Inteligentne usuwanie usterek
Jeżeli wystąpi problem z jednym zaworem linii butelkującej, butelki po prostu nie są kierowane do takiego zaworu. W związku z tym wadliwy zawór nie przyczynia się do produkcji odpadów, a to znacząco wpływa na współczynnik jakości OEE.

Wysoka dynamika
ACOPOStrak zapewnia przyspieszenie rzędu 5 g i maksymalne prędkości przekraczające 4 metry na sekundę. Wysoka wydajność systemu pozwala zwiększyć produktywność i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Skalowalność maszyn

ACOPOStrak można elastycznie rozbudowywać poprzez dodanie modułów torów i stanowisk procesowych. To z kolei nadaje maszynie walor skalowalności pozwalającej dostosować się do zmian zapotrzebowania. Tak osiąga się prawdziwe bezpieczeństwo inwestycyjne, pomnażające zyski. ACOPOStrak zapewnia większą wydajność na metr kwadratowy powierzchni maszyny.

Wysoka zyskowność, nawet przy produkcji masowej dostosowanej do indywidualnych wymagań
Indywidualne przetwarzanie, przezbrajanie bez przestojów i modułowe segmenty torów umożliwiające ich dowolne formowanie: ACOPOStrak to wszystko, czego potrzeba, aby umożliwić masową indywidualizację jednostkowej produkcji. Zwiększy ogólną efektywność sprzętu, przyspieszy zwrot z inwestycji i skróci czas wprowadzenia produktu na rynek.

ACOPOStrak może uzyskać przyspieszenie większe niż 5 g, przy maksymalnej prędkości przekraczającej 4 m na sekundę.

Możliwość dowolnego formowania torów

Twój własny układ ACOPOStrak
Uniwersalny system transportu ACOPOStrak zapewnia pełną swobodę projektowania: Segmenty toru umożliwiają dopasowanie układu do dostępnego miejsca i wymogów procesów. Wszystkie rodzaje otwartych i zamkniętych obwodów torów można w razie potrzeby rozmieścić na siatce. Rdzeniem systemu torów jest silnik liniowy, w skład którego wchodzą cztery typy segmentów modułowych: segment prosty, segment 45° i dwa segmenty 22,5° – jeden zakrzywiony w prawo, a drugi w lewo. Dzięki swej modułowej, elastycznej budowie, ACOPOStrak stanowi inspirację do tworzenia innowacyjnych konstrukcji maszyn, które dostosowują się do potrzeb procesów produkcyjnych. 

  Komponenty systemu:

Prowadnice

Wózki

Segment prosty

45°

90 °

135 °

180 °

Długość toru

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segmenty

Segment prosty

Segment zakrzywiony (prawy)

Segment zakrzywiony (lewy)

Segment łuku kołowego

Promień

305,58 mm

Kąt

22,5 °

45°

Inteligentne oprogramowanie

Programowanie zorientowane na proces to także korzyść dla twórców systemów. Po prostu opisują zasady definiujące przepływ wyrobów na torze, zamiast planować ruchy wielu osi i wózków indywidualnie. Autonomiczna kontrola ruchu ze zintegrowanym unikaniem kolizji zwalnia twórców systemów z wielu zadań.

 • Najważniejsze cechy
 • Intuicyjnie proste programowanie strumieni technologicznych
 • Wbudowany system unikania kolizji
 • Wizualizacja/symulacja 3D
 • Autonomiczne sterowanie ruchem wózków

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek.
Zapewniamy szeroki zakres funkcji oprogramowania, dzięki którym ACOPOStrak jest gotowy do pracy przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku. Zaawansowane funkcje symulacji umożliwiają przetestowanie kodu aplikacji na wczesnym etapie opracowania, przed zastosowaniem go w rzeczywistych urządzeniach. Pozwala to znacznie skrócić czas programowania i szybciej uruchomić maszynę.

Konstrukcja dla klasy spożywczej

Osłonę ACOPOStrak zapewnia obudowa ze stali nierdzewnej, spełniająca restrykcyjne wymagania higieniczne dotyczące opakowań bezpośrednich.

Mniejszy rozmiar maszyny

 • Najważniejsze cechy
 • Kompaktowe systemy produkcyjne
 • Zintegrowane zespoły silnika/elektroniki
 • Zredukowana powierzchnia potrzebna na instalację systemu w szafie

Fakty i Liczby

Dane techniczne

Parametry techniczne

Maksymalna długość toru

>100 m

Maksymalna liczba przenośników zwrotnych

>250

Minimalna wysokość produktu

50 mm

Prędkość

>4 m/s

Przyśpieszenie

>50 m/s²

Napięcie szyny DC

60 V

Wymiary segmentu (szer. x wys.)

80 mm x 85 mm

Obudowa segmentu

Stal nierdzewna (spełnia podstawowe wymagania dotyczące pakowania)

Certyfikaty

CE, UL

Kierunek montażu

Dowolny

Topologia systemu

Źródła: ACOPOStrak w działaniu

Ważne informacje do pobrania

Więcej informacji na temat uniwersalnych systemów transportowych B&R

Please choose country and language

B&R Logo