Please choose country and language

Process control applications range from small laboratory automation systems to large-scale plants. The process control system offered by B&R provides distinctive scaling possibilities that make it possible to cover every area of an application. It also provides support to system integrators and operators throughout the system's entire life cycle – from planning, library creation and configuration to commissioning and operation. Seamless integration and intuitive operation reduce setup times and ensure the highest level of machine and system productivity while providing flexibility for product changeovers.

01 Automatyka zakładowa

Modularyzacja całych systemów może odbywać się dzięki zastosowaniu ustandaryzowanych podzespołów systemu, opracowanych z wykorzystaniem programowania obiektowego. Jednocześnie udało się zredukować czas i koszt procesu oddawania do eksploatacji. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu projektami oraz ustandaryzowanym bibliotekom konserwacja systemów rozproszonych po całym świecie stała się i łatwiejsza i wydajniejsza. Dostępność systemów zmaksymalizowano dzięki bezpiecznemu, zintegrowanemu dostępowi zdalnemu do wykonywania konserwacji, prac serwisowych i aktualizacji.

02 Automatyka zakładowa

Automatyka zakładowa obejmuje takie zagadnienia, jak automatyzację linii montażowych, np. w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego. Scentralizowane pozyskiwanie danych z każdego modułu w linii produkcyjnej umożliwia kompleksową kontrolę wydajności w trybie online. Możliwość śledzenia przepływu materiałów pozwala monitorować, w dowolnym momencie i w spójny sposób, każdy ukończony etap produkcji.

03 Sterowanie procesem

Z jednej strony, w pełni zintegrowany system sterowania procesem w wyjątkowo dużym stopniu ogranicza nakład prac inżynieryjnych, a z drugiej strony jednocześnie pozwala obniżyć koszty eksploatacji i utrzymania w całym cyklu używalności systemu. Zintegrowany system kontroli wersji przyspiesza walidację systemu. Zintegrowany system alarmów i trendów to gwarancja przejrzystości bez konieczności stosowania dodatkowych, kosztownych systemów eksperckich.

04 Automatyka infrastrukturalna

Scentralizowane pozyskiwanie danych z maszyn i zakładów produkcyjnych z wykorzystaniem standardowych protokołów pozwala na kompleksowy monitoring wydajności w trybie online oraz na jego wizualizację. Dla potrzeb kontroli jakości przewidziano funkcję regularnego tworzenia dokumentacji przez długie okresy czasu. Zintegrowane raporty standardowe to podstawa do wygodnego wykonywania szczegółowych analiz wszystkich danych procesu, z myślą o nieprzerwanym wprowadzaniu udoskonaleń.

05 Monitoring energii

Źródłem wszystkich danych elektrycznych i danych dla potrzeb zapewnienia jakości są zintegrowane moduły pomiaru energii. Dane pobierane są z wszystkich źródeł energii (gaz ziemny, olej, itp.), co gwarantuje kompletne i zautomatyzowane zbieranie wszystkich danych dotyczących poboru energii. Implementacja zdefiniowanych w normie ISO 500001 systemów zarządzania energią z funkcjami pomiaru i wyświetlania danych dotyczących zużycia i kosztów odbywa się w łatwy sposób. Dane historyczne ułatwiają szczegółową analizę zużycia energii, a to ułatwia identyfikację przyczyn i skutków.

06 Monitoring warunków

Pracujące w trybie online układy pomiaru wibracji zintegrowane w module we/wy umożliwiają identyfikację warunków mechanicznych maszyny oraz wczesne wykrywanie spadku wydajności, co z kolei umożliwia zapobieganie powstaniu poważnych uszkodzeń. Zależna od warunków pracy konserwacja predykcyjna zmniejsza liczbę nieprzewidzianych przestojów, minimalizując tym samym koszty związane z przerwami w pracy i naprawami.

07 Zaawansowane sterowanie procesem

Wykorzystujący modele faktycznie wykonywanych procesów kontroler predykcyjny pozwala na regulację szeregu niezależnych wartości fizycznych. Operatorzy mogą teraz w optymalny sposób kompensować anomalie i optymalizować rozmiary podzespołów systemu. W celu optymalizacji przepustowości i maksymalizacji efektywności stosować można zaawansowane moduły sterowania procesem.

08 Pozyskiwanie danych procesów

Scentralizowane pozyskiwanie danych z maszyn i systemów pozwala na kompleksowy monitoring wydajności w trybie online oraz na jego wizualizację. Długoterminowa archiwizacja to możliwość oceny jakości procesu produkcyjnego. Zintegrowane raporty pozwalają na szczegółową analizę wszystkich danych procesu z myślą o optymalizacji procesów produkcyjnych. Śledzenie przyczyn i skutków staje się łatwiejsze dzięki wyświetlaniu, na jednym ekranie, aktualnych danych, alarmów i zdarzeń.

Please choose country and language

B&R Logo