Please choose country and language

Łatwe kierowanie zaawansowanym procesem sterowania

Wszystkie funkcje sterowania – od podstawowego sterownika PID po wysoce złożone sterowniki dźwigu lub hydrauliki – są dostępne za pośrednictwem jednorodnego, łatwego w obsłudze interfejsu mapp Control. W ten sposób tworzenie aplikacji z użyciem mapp Control staje się znacznie łatwiejsze i szybsze.

Wzrost wydajności

Korzyści płynące z zaawansowanych technologii

W module mapp Control elastyczne algorytmy sterowania zabudowano w łatwych w użyciu komponentach oprogramowania.

Maksymalne wykorzystanie potencjału

mapp Control umożliwia uruchamianie aplikacji użytkownika na granicy możliwości technicznych maszyn i instalacji oraz pozwala zwiększyć ich wydajność.

Bliźniacze kopie obiektów fizycznych (Digital Twins) przyspieszają proces wprowadzania produktów na rynek

Opcje symulacji w mapp Control pozwalają uprościć proces opracowania maszyny i przyspieszyć przekazanie jej do eksploatacji.

Samooptymalizujące się sterowniki

Sterowniki adaptacyjne, automatyczne dostrajanie i wirtualne czujniki pomagają zoptymalizować parametry sterowania i precyzyjnie dostroić je w trakcie pracy.

Basic licenses
Advanced licenses

mapp Control – wartość dodana dla Twojej maszyny

mapp Control Tools

Zaawansowane algorytmy sterowania są decydującym czynnikiem spośród tych, które nadają maszynom nową, wyróżniającą je od innych jakość. Pakiet mapp Control Tools zapewnia szeroki zakres podstawowych funkcji potrzebnych do sterowania w pętli zamkniętej i przetwarzania sygnału. Regulatory PID z funkcjami dostrajania, filtry dolnoprzepustowe, filtry Kalmana i komponenty do generowania profili – wszystko to można wykorzystać do zwiększenia do maksimum potencjału innowacyjnego z zastosowaniem niestandardowych rozwiązań w zakresie sterowania.

mapp Crane

mapp Crane oferuje rozwiązania w zakresie sterowania w pętli zamkniętej dla dźwigów z podwieszonym ładunkiem. Skuteczne działanie takich systemów wymaga kompensacji wahań ładunku przez układ sterowania ruchem. Zapobiega to występowaniu niekontrolowanych ruchów kołyszących i przechyłów. Ładunki mogą być dostarczane szybciej, a jednocześnie poprawia się bezpieczeństwo ludzi i materiałów. Potencjalne zastosowania dotyczą suwnic mostowych (OHB), suwnic szynowych (RMG) oraz suwnic typu statek-wybrzeże (STS).

mapp Hydraulics

Komponenty mapp Hydraulics zapewniają łatwiejszy dostęp do zaawansowanych funkcji sterowania w pętli zamkniętej i pomagają programistom w projektowaniu, symulacji, wirtualnym uruchamianiu i diagnozowaniu systemów hydraulicznych. Innowacyjne funkcje automatycznego dostrajania ułatwiają określenie optymalnych parametrów sterownika dla dowolnej kombinacji pomp, zaworów i cylindrów. Oś hydrauliczną można również bez problemu zintegrować w grupie osi CNC z osiami elektrycznymi.

mapp Plastics

Komponenty mapp Plastics odpowiadają za funkcje technologiczne w przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Są to na przykład łatwe w użyciu komponenty, które generują profile docelowe dla zespołów zaciskowych, tłoków wtryskowych, ejektorów itp. Dostępne są również dodatkowe funkcje specjalne, takie jak ochrona formy zespołu zaciskowego, ciśnienie przełączenia i zatrzymania podczas wtrysku oraz zamknięta pętla sterująca przeciwciśnienia podczas uplastyczniania.

mapp Temperature

Opracowanie rozwiązań w zakresie regulacji temperatury, z rodzaju tych, stosowanych w procesach wytłaczania lub formowania termicznego, stanowi szczególną trudność. Dotyczy to zwłaszcza wymagań w zakresie autostrojenia, zsynchronizowanych strefowo krzywych grzania, minimalnych wartości przeregulowania lub trybów pracy zoptymalizowanych pod względem zużycia energii. Moduł mapp Temperature dostarcza funkcji umożliwiających optymalną kontrolę procesów temperaturowych. Eksploatacja maszyn na granicy ich możliwości technicznych.

mapp Web Handling

Moduł mapp Web Handling jest stosowany w maszynach, w których przedmiot obróbki ma charakter ciągłej wstęgi, jak w przypadku drukowania, pakowania i obróbki tekstyliów. mapp Web Handling pozwala osiągnąć maksymalną wydajność przy minimalnych stratach, obejmuje przy tym wszystkie niezbędne technologie. Za pomocą komponentów mapp można konfigurować i implementować każdy aspekt operacji na wstędze – oś nawijania lub transportu, regulację rolki napinającej lub naciągu itp.

Przypadki zastosowania: mapp w Control w praktyce

Zoptymalizowany proces formowania wtryskowego z symulacją i autostrojeniem

Funkcja autostrojenia sterownika hydraulicznego zapewnia optymalną konfigurację sterownika ciśnienia hydraulicznego w serwo pompie wtryskarki.

Regulator temperatury można przełączyć w tryb symulacji w celu symulacji temperatury danej strefy. Oznacza to, że aplikację można rozwijać i testować bez konieczności wykonywania rzeczywistego pomiaru temperatury.

Obsługa dedykowanych procesów pakowania za pomocą modułowego oprogramowania narzędziowego

Optymalna realizacja procesów pakowania wymaga stosowania dedykowanych rozwiązań w zakresie sterowania w pętli otwartej i zamkniętej. Funkcje mapp Control Tools umożliwiają wprowadzanie wszystkich typów pętli sterowania, generowanie profili lub dokonywanie uproszczonych ocen statystycznych. Daje to producentom maszyn sposobność wzbogacenia swoich produktów o dodatkowe unikalne funkcje.

Wirtualny czujnik zapewniający doskonałą jakość druku

Wirtualny czujnik w module mapp Web Handling wykrywa uszkodzenia rolek prowadzących maszyny drukarskiej. Można dzięki temu naprawić uszkodzenia zanim wpłyną w istotny sposób na jakość druku.

Symulacja na wszystkich poziomach

B&R oferuje interfejsy do narzędzi symulacyjnych na wszystkich poziomach. Funkcje mapp Control współpracują z narzędziami programistycznymi, takimi jak MapleSim lub industrialPhysics, w celu przeprowadzenia symulacji sprzętowej lub wirtualnego uruchomienia.

Please choose country and language

B&R Logo