Please choose country and language:

Automation Studio 4

Broszura Automation Studio 4

Jedno narzędzie

Automation Studio 4

Jedno narzędzie programistyczne dla każdego aspektu projektu automatyzacji, które zmniejsza potrzeby szkoleniowe, utrwala integrację całości i eliminuje problemy komunikacyjne pomiędzy dziedzinami inżynieryjnymi.

Zmniejsz koszty tworzenia aplikacji

Oszczędź czas i pieniądze rozpoczynając prace programistyczne jeszcze zanim gotowy będzie sprzęt, poprzez wielokrotne wykorzystanie modułów oprogramowania w różnorakich projektach, potwierdzenie funkcjonalności poprzez symulację i oddawanie do odbioru poszczególnych modułów po kolei.

Skróć czas realizacji

Przyspiesz wprowadzenie rozwiązania na rynek dzięki automatycznemu generowaniu kodu z symulacji maszyn, użyciu danych konfiguracyjnych pobranych z narzędzi inżynierskich do tworzenia schematów elektrycznych i wydajnej współpracy, możliwej dzięki podzieleniu rozwijanego projektu na moduły.

Zwiększ możliwość ponownego wykorzystania projektu

Oferowany przez system w pełni graficzny konfigurator sprzętowy oraz modularyzacja oprogramowania na wszystkich poziomach ułatwiają i przyspieszają opracowywanie maszyn i systemów korzystających z już wczesniej zaprogramowanych funkcji technologicznych.

Krótsza droga do klienta

Automation Studio 4 jest kompletnym środowiskiem do inżynierii maszyn i systemów. Dzięki zrównoważonemu i wydajnemu podejściu do tworzenia oprogramowania, umożliwia ono podniesienie jakości, ograniczenie kosztów inżynierii i skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek, nawet w obliczu stale wzrastającego poziomu skomplikowania produktów.

Klienci oczekują ciągłego wzrostu funkcjonalności, przy zachowaniu tego samego poziomu cenowego. Rynek wymaga najwyższej jakości, przy zachowaniu długiego czasu używalności i niskich kosztów eksploatacji oraz serwisowania. Jedynym sposobem dla branży automatyki by spełnić te wymagania i zapewnić faktyczną wartość dodaną jest zwiększanie funkcjonalności maszyn i systemów. Zwiększenie czasu potrzebnego na planowanie, projektowanie i budowę nowych produktów nie jest rozwiązaniem ponieważ ostra konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do natychmiastowego uzyskania przewagi technologicznej .

Nowa droga ku sukcesowi

Programowanie równoległe to jeden z kluczy do szybkiego tworzenia aplikacji. Umozliwia ono rozpoczęcie opracowywania oprogramowania już w momencie określenia specyfikacji, równocześnie i w miarę opracowywania podzespołów mechanicznych i elektrycznych. Oznacza to również, że nad poszczególnymi aspektami całego rozwiązania programistycznego pracuje naraz kilku programistów.

Kolejnym kluczem do osiągnięcia ambitnych celów rozwojowych jest ponowne wykorzystanie elementów programistycznych, już sprawdzonych w praktyce - zarówno modułów opracowanych samodzielnie, jak i wcześniej zaprogramowanych podzespołów technologicznych. Przekłada się to na oszczędność czasu i wysiłku, jaki inaczej trzeba by było włożyć w programowanie, testowanie i certyfikację.

Jako jedno narzędzie do programowania maszyn i systemów, Automation Studio 4, dostarcza niespotykaną wcześniej liczbę niezwykle zaawansowanych funkcji wspierających rozwój produktu na każdym etapie i w każdym aspekcie. Korzystający z niego deweloperzy oprogramowania mogą zapanować nad rosnącym poziomem skomplikowania systemów mechatronicznych - szybko, wydajnie i bez narażania jakości na szwank.

Szybszy proces uczenia się.

 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Jednorodny interfejs użytkownika dla każdego z aspektów projektu automatyki.
 • Gotowość do natychmiastowego użycia

Szybsze programowanie

 • Możliwość programowania w językach IEC 61131-3, C, C++ i CFC
 • Skalowalna platforma sprzętowa o długoterminowej dostępności
 • Otwarte standardy i dwukierunkowe interfejsy

Szybszy serwis

 • Jeden partner dla zagadnień sterowania, wizualizacji oraz napędów i technologii bezpieczeństwa
 • Kompleksowa zdalna diagnostyka
 • Wsparcie na obszarze całego świata

Inżynieria zintegrowanego oprogramowania

Automation Studio 4 to najdoskonalsze środowisko programistyczne i wykonawcze dla wszystkich aspektów automatyki - począwszy od technologii sterowania i napędu, po interfejs użytkownika, eksploatację i zintegrowaną technologię bezpieczeństwa. Czwarta generacja tej potężnej platformy inżynierii programistycznej dla automatyki przemysłowej została całkowicie przeprojektowana aby pomóc użytkownikom osiągnąć większą wydajność i skuteczność.

W dzisiejszym świecie twórcy oprogramowania stają przed niespotykaną dotąd różnorodnością opcji sprzętowych, zarówno stosowanych w maszynach, jak i wykorzystywanych w sprzęcie, na którym pracują. Aby więc nadążyć za rosnącym poziomem skomplikowania, nagromadzeniem funkcji oraz różnorodnością zadań wykonywanych przez maszyny, konieczna była ewolucja sposobów wykonywania prac programistycznych.

Aby zdążyć na czas z wprowadzeniem maszyny na rynek nie można już czekać na zakończenie prac sprzętowych, by potem, pod presją czasu, rozpoczynać prace deweloperskie nad oprogramowaniem. Pomimo, że współczesne narzędzia programistyczne są w stanie przyspieszyć sam proces programowania, to największy potencjał w zakresie efektywnego i zrównoważonego opracowywania produktów leży w obszarze mechaniki, elektryki i inżynierii programistycznej oraz w traktowaniu maszyn i systemów jako faktycznie zintegrowanych.

Zalety programowania obiektowego

Za zachowanie maszyny lub systemu odpowiada jego oprogramowanie. To oprogramowanie kontroluje każdy proces i ruch, to oprogramowanie zarządza kluczowymi komunikatami i danymi eksploatacyjnymi, i to właśnie oprogramowanie zapewnia właściwą reakcję na polecenia użytkownika, instrukcje przesyłane przez systemy zewnętrzne i wydarzenia wykrywane i transmitowane przez czujniki.

Prace programistyczne można więc rozpocząć na podstawie tych samych specyfikacji, jak dla projektu mechanicznego, pomimo tego, że wiele szczegółów projektu mechanicznego i tak ulegnie zmianie. Zalety programowania obiektowego można wykorzystać do tworzenia struktur i zmiennych, do których faktyczne wartości wprowadzić będzie można na późniejszym etapie.

Dwukierunkowa wymiana danych w systemach CAD

Automatyczne generowanie kodu na podstawie modeli symulacyjnych ułatwia dostosowywanie oprogramowania do projektu mechanicznego już w początkowych etapach prac programistycznych. Nakład prac programistycznych jest dodatkowo ograniczony dzięki możliwości tworzenia indywidualnych podzespołów lub całych modułów w zaawansowanym oprogramowaniu CAD, z wykorzystaniem danych uzyskanych z symulacji układów kinetycznych i dynamicznych.

Jeśli chodzi o projektowanie elektryki, wiele korzyści płynie z uniknięcia niepotrzebnych działań i ograniczenia ryzyka błędów związanych z posiadaniem dwóch wersji danych podstawowych. Twórcy oprogramowania mogą więc w łatwy sposób synchronizować w Automation Studio projekty ECAD z konfiguracjami sprzętowymi, wykorzystując do tego celu oprogramowanie EPLAN Electric P8. Dwukierunkowa wymiana danych to gwarancja, że oba zestawy danych będą zawsze aktualne.

Oszczędności dzięki nadającym się do ponownego wykorzystania modułom programistycznym

Zintegrowane narzędzia usprawniają pracę w zespole, a zautomatyzowane zarządzanie wersjami pozwala oszczędzić czas poświęcany na koordynację i obsługę dokumentacji. Dzięki przydatnym funkcjom takim, jak automatyczne generowanie danych podstawowych, narzędziu do graficznej konfiguracji sprzętu i łatwemu w użyciu programowaniu obiektowemu, projektowanie oprogramowania staje się jeszcze bardziej przyjemną pracą.

Samodzielne moduły, które wymieniają dane przez jasno zdefiniowane interfejsy zamiast dostępu do zmiennych globalnych mogą być zorganizowane w zrozumiałą hierarchię. Automation Studio umożliwia podział aplikacji na podprojekty dla równoległej pracy wielu programistów albo w celu zewnętrznego zlecania pisania bloków programistycznych. Daje to możliwość aktualizacji skomplikowanych maszyn komponent po komponencie bez koniczności całkowitego przeprogramowania. Modułowa architektura oprogramowania ułatwia wykorzystanie pełnego potencjału dostępnych funkcji technologicznych. Oznacza to nie tylko mniej czasu spędzonego na pisaniu i testowaniu aplikacji, ale umożliwia również tworzenie dynamicznie konfigurowalnych wariantów pracy maszyn i funkcjonalności opcjonalnych.

Otwartość na każdym poziomie

Jedyne rozwiązanie, jakie oprze się próbie czasu, to rozwiązanie otwarte. Otwartość pozwala na korzystanie z najwygodniejszych dla Ciebie narzędzi. Otwartość pozwala maszynom bezproblemowo komunikować się z systemami zewnętrznymi. A dzięki łatwiejszemu ponownego wykorzystaniu oprogramowania w dalszych rozwiązaniach, zyskuje się czas i przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek. Rozwiązania dedykowane są przestarzałe. Przyszłość to Automation Studio 4.

Automation Studio pozwala na programowanie sterowników PLC we wszystkich językach IEC 61131-3, w CFC i C, a także na programowanie obiektowe w C++. Dzięki temu programiści nie tylko mogą pracować w swoim ulubionym języku, ale oznacza to również, że już istniejący kod można łatwo integrować. Dostępność bloków funkcyjnych PLCopen takich, jak bloki sterowania napędem i funkcjami bezpieczeństwa, dodatkowo upraszcza programowanie, podobnie jak narzędzia łączące służące do integrowania kodu wygenerowanego automatycznie z narzędzi symulacyjnych.

Pliki projektów udostępniane są tylko w formacie XML, czyli realnie faktycznym standardzie w branży IT, a to gwarantuje otwartą komunikację z systemami zewnętrznymi, np. oprogramowaniem odpowiedzialnym za zarządzanie materiałami i planowanie produkcji. Dodatkowe wsparcie zapewnia bezpośredni dostęp do baz danych przez interfejs SQL.

Mnogość interfejsów dla innych systemów

Dla potrzeb wykonywania bezpośrednich połączeń na poziomie zarządzania zakładem produkcyjnym Automation Studio 4 wykorzystuje Zunifikowaną Architekturę OPC, w skrócie OPC UA. Protokół ten udostępnia przydatne funkcje ułatwiające pracę programistów, a jako świeży standard rynkowy o otwartej architekturze, gwarantuje długotrwałą zgodność z wyjątkowo szerokim spektrum systemów opracowanych przez inne firmy. Automation Studio wspiera także różne technologie internetowe, wykorzystując w tym celu dedykowane biblioteki usprawniające wdrażanie niezależnych od lokalizacji rozwiązań eksploatacyjnych i produkcyjnych.

Dzięki możliwości bezpośredniej integracji wszelkiego rodzaju systemów typu fieldbus, Automation Studio 4 udostępnia pełne spektrum dostępnych urządzeń i zapewnia optymalne wsparcie przy integracji systemów zewnętrznych. Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, openSAFETY nie tylko oparte na, ale i zaprogramowane w Automation Studio 4, zachowują pełną niezależność od zastosowanych systemów fieldbus.

Inżynieria programistyczna z Automation Studio.

Dzięki opracowanemu przez B&R zintegrowanemu narzędziu Automation Studio deweloperzy mogą programować, testować i optymalizować procesy i algorytmy sterowania, sekwencje ruchów oraz interfejsy wizualizacyjne w ramach jednego środowiska programistycznego. Można w ten sposób wyeliminować problemy przypisywane zwyczajowo łączeniu oddzielnych narzędzi. Dzięki wykorzystaniu otwartych architektur komunikacji i oprogramowania i zastosowaniu zaawansowanych, zrównoważonych technik deweloperskich, omawiana zintegrowana platforma deweloperska w połączeniu z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego umożliwia opracowywanie wysokiej jakości, kompletnych rozwiązań, bez straty czasu i od samego początku do końca. Przekrocz bariery pomiędzy systemami i wykorzystaj pełen potencjał możliwych modułów programistycznych wielokrotnego użycia z Automation Studio 4.

01 komunikacja

 • Wszystkie urządzenia w sieci POWERLINK tworzą kompletny, zsynchronizowany system
 • Prosty, kontrolowany dostęp do danych maszyn przez OPC
 • Bezproblemowa integracja urządzeń typu fieldbus
 • Zewnętrzne bazy danych połączone bezpośrednio do maszyn

02 Zarządzanie projektami

 • Ochrona inwestycji dzięki wielokrotnemu użyciu modułów programowych
 • Pełna integracja wszystkich produktów B&R, a jednocześnie otwartość na produkty innych firm
 • System kontroli kodu źródłowego gwarantujący dostęp do określonych wersji oprogramowania

03 Programowanie
 • Kompatybilność z językami IEC 61131-3, CFC i ANSI C
 • Programowanie obiektowe w C++
 • Rozbudowane biblioteki technologiczne
 • Integracja kodu z aplikacji zewnętrznych
 • Dostęp do wszystkich bloków funkcyjnych PLCopen

04 Zdalna diagnostyka i serwis
 • Kompleksowe i zintegrowane funkcje diagnostyczne
 • Graficzna analiza stanów maszyny
 • Diagnostyka bazująca na przeglądarce WWW za pomocą System Diagnostics Manager

05 Sterowanie napędem
 • Jednolity sposób programowania - od silników krokowych, po serwonapędy
 • Łatwy dostęp dzięki ustandaryzowanej integracji PLCopen
 • Kompleksowe wsparcie od konfiguracji do uruchomienia
 • Pojedynczy, jednorodny system, od obsługi pojedynczych osi do CNC&Robotyka

06 Bezpieczeństwo
 • Identyczny widok danych I/O z poziomu aplikacji standardowych i bezpieczeństwa
 • Brak wpływu zmian funkcjonalnych na aplikacje bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo dzięki programowaniu z użyciem certyfikowanych bloków funkcyjnych PLCopen
 • Niezależna od sieci fieldbus technologia bezpieczeństwa z wykorzystaniem protokołu openSAFETY

07 Obsługa i monitoring
 • Zintegrowana aplikacja HMI – od małych wyświetlaczy po całe pakiety SCADA
 • Wizualizacja maszyny na sterowniku - lokalnym, zdalnym lub wirtualnym
 • Wsparcie dla wielu języków dzięki standardowi Unicode

08 Sterowanie
 • Pełna integracja sterowania, wizualizacji, napędów i bezpieczeństwa
 • Kompatybilność programowa między wszystkimi platformami sprzętowymi
 • Dynamiczna aktualizacja komponentów parku maszynowego
 • Zdecentralizowany sprzęt, lokalne zarządzanie danymi

Please choose country and language:

B&R Logo