Please choose country and language

Dwa nowe pakiety oprogramowania B&R znacznie upraszczają projektowanie maszyn oparte na korzystaniu z modeli. Pakiet B&R industrialPhysics umożliwia programistom szybkie i efektywne generowanie cyfrowych kopii maszyn – cyfrowych bliźniaków (ang. digital twin) – służących do opracowywania i testowania oprogramowania maszyn. B&R MapleSim pozwala szczegółowo modelować procesy fizyczne oraz obliczać wartości siły i momentu obrotowego.

  • Najważniejsze cechy
  • Cyfrowe bliźniaki przyspieszają rozwój oprogramowania
  • Wykorzystanie właściwości modelu CAD
  • Szczegółowa symulacja napędów w środowisku Automation Studio
  • Aplikacja 3D-HMI w czasie rzeczywistym w przeglądarce B&R Scene Viewer

Cyfrowe bliźniaki to klucz do bardziej efektywnego rozwoju oprogramowania i uruchamiania maszyny w wirtualnym środowisku. Aplikacja B&R industrialPhysics jest oparta na programie industrialPhysics jednego z czołowych producentów oprogramowania do symulacji 3D. Została specjalnie zaprojektowana na potrzeby Automation Studio i systemów B&R. Dzięki B&R industrialPhysics można obserwować fizyczne zachowanie maszyny na ekranie monitora w czasie rzeczywistym. Program jest przydatny, na przykład do analizowania kolizji i przepływu materiału.

Korzystanie z cyfrowego bliźniaka umożliwia równoległe opracowywanie oprogramowania i sprzętu. Już na bardzo wczesnym etapie można zidentyfikować wąskie gardła i znaleźć możliwości optymalizacji. Wszelkie konfiguracje, które programista aplikacji sprawdza na cyfrowym bliźniaku mogą być przenoszone bezpośrednio na prawdziwą maszynę. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania szybkości i ciągłości procesu rozwoju maszyn.

Nowe pakiety oprogramowania B&R industrialPhysics i B&R MapleSim znacznie upraszczają projektowanie maszyn oparte na korzystaniu z modeli.

Importowanie danych CAD

Aplikacja B&R industrialPhysics wykorzystuje dane CAD do stworzenia cyfrowej kopii maszyny – cyfrowego bliźniaka. Dane są importowane w formacie STEP, co pozwala nadal korzystać z najważniejszych właściwości projektu CAD, takich jak wyliczenie masy i gęstości. Ponadto B&R industrialPhysics nadaje poszczególnym komponentom mechanicznym dodatkowe właściwości, a także zapewnia stopień swobody ustalania komponentów i interfejsu sterownika. Programista może natychmiast uruchomić wirtualny model na komputerze i podłączyć do sterownika w konfiguracji programowej lub sprzętowej.

Dynamiczny model maszyny

Pakiet oprogramowania B&R MapleSim jest oparty na narzędziu do modelowania Maplesoft. MapleSim tworzy bardzo dokładne, dynamiczne odwzorowanie maszyny w oparciu o dane CAD w formacie STEP. Wszystkie siły i momenty obrotowe są dokładnie odtworzone, co pozwala korzystać z modelu jako cyfrowej kopii służącej do doboru komponentów. Pakiet B&R MapleSim dostarcza proste i intuicyjne podejście do modelowania systemów mechanicznych – ale to nie jedyna jego zaleta. Zapewnia również wybór podstawowych komponentów z zakresu elektrotechniki, hydrauliki i termodynamiki, które ułatwiają modelowanie oddziaływań fizycznych.

B&R industrialPhysics tworzy cyfrowego bliźniaka w oparciu o dane CAD.
B&R MapleSim generuje bardzo dokładny, dynamiczny model maszyny na podstawie danych CAD w formacie STEP.

B&R MapleSim udostępnia dwie funkcje eksportu, znane jako Toolboxes, umożliwiające efektywne wykorzystanie cyfrowego bliźniaka w procesie projektowania. Za pomocą jednej z nich można eksportować dane symulacyjne w celu optymalnego dobrania wielkości serwonapędów, silników i przekładni z użyciem takich narzędzi, jak ServoSoft. Model skonstruowany w pakiecie MapleSim może być również eksportowany jako plik FMI. Dzięki temu można go używać jako modelu symulacyjnego w Automation Studio. Parametry sterowania, zachowanie temperaturowe napędu i obciążenie maszyny są symulowane bezpośrednio w środowisku programowania. B&R Scene Viewer wizualizuje cyfrową kopię maszyny w trzech wymiarach, w czasie rzeczywistym.

Automatyczne generowanie kodów

Dwa nowe produkty dołączają do środowiska Automation Studio Target for Simulink jako uzupełnienie wszechstronnych opcji modelowania i symulacji w systemie B&R. Oprogramowanie umożliwia automatyczne generowanie kodu z MATLAB/Simulink na potrzeby systemów docelowych B&R. Programista może stworzyć model w Simulink, a następnie za jednym kliknięciem myszy wygenerować wysokiej jakości kod programu do uruchomienia na sterowniku B&R – z uwzględnieniem zaawansowanych opcji diagnostycznych oferowanych przez Simulink.

Please choose country and language

B&R Logo