Please choose country and language

Asset Performance Monitor (monitor wydajności zasobów) to pierwsza aplikacja chmurowa B&R działająca na bazie ABB Ability – jednolitego portfolio rozwiązań cyfrowych dla różnych sektorów przemysłu. Dając producentom OEM niezawodny wgląd we wszystkie oddane do użytku maszyny, aplikacja umożliwia zidentyfikowanie potencjalnych usprawnień, podwyższenie poziomu obsługi serwisowej oraz stworzenie nowych modeli działalności i strumieni przychodów.

» Różne pulpity operatorskie (.pdf) 

Przez 24 godziny na dobę Asset Performance Monitor dostarcza dane na temat tempa produkcji, zużycia energii oraz temperatury. Producenci maszyn (OEM) mogą bezpośrednio obserwować, jak eksploatowane są ich maszyny i monitorować ich stan. Pozwala im to na szybsze reagowanie na problemy związane z obsługą serwisową, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów samej obsługi. Ponadto aplikacja w chmurze wskazuje, gdzie konieczna jest konserwacja i stanowi podstawę dla zindywidualizowanej obsługi serwisowej.

  • Najważniejsze cechy
  • Jasny obraz wydajności pracy i stanu wszystkich urządzeń
  • Łatwa ocena kluczowych wskaźników efektywności
  • Przechowywanie danych lokalnie lub w chmurze
  • Łatwa konfiguracja
  • Najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa

Kluczowe wskaźniki efektywności

Mając przed oczami przejrzyście przedstawione dane dotyczące wszystkich swoich maszyn, producenci OEM mogą łatwo ustalać i porównywać kluczowe wskaźniki eksploatacyjne, takie jak ogólna efektywność wszystkich urządzeń parku maszynowego. Mogą szybko zidentyfikować określone schematy i powtarzające się nieprawidłowości oraz wskazać kluczowe obszary wymagające poprawy.

Nowe źródła przychodów

Asset Performance Monitor stwarza producentom OEM nowe możliwości rozwoju biznesu. Oprócz usługi konserwacji sprzętu mogą oni oferować swoim klientom umowy z gwarantowanym poziomem jakości działania urządzeń oraz usługi zdalnej aktualizacji maszyn. Aplikacja stanowi również podstawę zawierania umów o gwarantowanym poziomie usług mających poprawić wydajność maszyn.

Otwarta architektura charakterystyczna dla Przemysłowego Internetu Rzeczy

Do gromadzenia danych dotyczących maszyny wykorzystywany jest komputer B&R zainstalowany na miejscu jako Edge Controller, łączący sieci przemysłowe z sieciami IT. Komputer odbiera dane ze sterownika maszyny za pośrednictwem protokołu OPC UA i przekazuje je do chmury z użyciem protokołu MQTT. Połączenie pomiędzy maszyną a chmurą jest ustanawiane automatycznie. Oprogramowanie wymagane do działania aplikacji na komputerze B&R jest również instalowane automatycznie. Producent uzyskuje dostęp do chmury i może zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Jasny przegląd danych

Wszystkie ustawienia dotyczące sposobu wyświetlania danych na pulpicie nawigacyjnym można wprowadzić bezpośrednio po zalogowaniu się do urządzenia. Asset Performance Monitor ma przejrzystą konstrukcję, a jego pulpit nawigacyjny można z łatwością dostosować i skonfigurować na potrzeby dowolnej grupy użytkowników – od serwisantów po członków zarządu. Producenci maszyn mogą korzystać z aplikacji B&R w chmurze i dzięki temu podnieść poziom swoich usług oraz zoptymalizować działania w dłuższej perspektywie czasowej.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

Aplikacja Asset Performance Monitor zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie. Bezpieczeństwo i integralność danych są zagwarantowane przez najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa i protokoły przesyłu danych.

Platforma ABB Ability

Aplikacje chmurowe B&R oparte są na ABB Ability – ujednoliconej, międzybranżowej platformie cyfrowej ABB. Podstawą Ability jest z kolei Azure firmy Microsoft. ABB Ability pozwala firmom w pełni korzystać z potencjału tkwiącego w generowanych danych przemysłowych.

Please choose country and language

B&R Logo