Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
 • Strona www
 • Numer modelu
 • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Silniki synchroniczne 8LS

chapter_8LS

Wysokoprecyzyjne silniki dynamiczne

Nowoczesne koncepcje maszyn domagają się rozwiązań mechanicznych. Szeroka gama produktów z serii serwomotorów 8LS firmy B&R daje użytkownikom możliwości dalszej optymalizacji procesów produkcji i serwisowania. Można wybierać spośród modeli samochłodzących lub z chłodzeniem zewnętrznym.

lib.block.product.categories

 • Komponenty i moduły

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS

Trójfazowe silniki synchroniczne z serii 8LS są to stale wzbudzone, elektronicznie komutowane silniki synchroniczne dla aplikacji, które wymagają doskonałej charakterystyki dynamicznej i precyzji pozycjonowania, a także kompaktowych rozmiarów i zmniejszonej wagi.
 

 • Komutacja sinusoidalna dzięki koderowi EnDat lub przelicznikowi zapewniającemu sprzężenia zwrotne
 • Obecnie są dostępne z enkoderami z bezpieczeństwem funkcjonalnym
 • Uzwojenie trójfazowe z połączeniem faz w gwiazdę
 • Kompaktowe rozmiary powodują niską wagę
 • Dzięki korzystnej konstrukcji rotora minimalny moment bezwładności daje bardzo dobre właściwości dynamiczne
 • Wysoka odporność na przeciążenia/ szczytowy moment obrotowy
 • Zoptymalizowane falowanie momentu obrotowego
 • Bardzo dynamiczny moment obrotowy przy dużych prędkościach
 • Długa żywotność, wszystkie części silnika za wyjątkiem łożysk są odporne na zużycie
 • Strata mocy generowana w statorze odchylającym się prosto w stronę kołnierza i przechodzącym przez obudowę
 • Wstępnie obciążone łożyska kulkowe, uszczelnione po obu stronach i nasmarowane
 • Pełny układ silnika z momentem utyku od 0,2 Nm do 115 Nm
 • Połączenie przy pomocy dwóch okrągłych wtyczek SpeedTEC
 • Sterowanie za pośrednictwem serwonapędu ACOPOS i systemów napędowych ACOPOSmulti.

Trójfazowych synchronicznych silników 8LS nie wolno podłączać bezpośrednio do sieci zasilającej, mogą one pracować jedynie w połączeniu z serwonapędami ACOPOS lub systemami napędowymi ACOPOSmulti!

Gładka powierzchnia

Specjalna konstrukcja powierzchni trójfazowych silników synchronicznych 8LS pozwala na zastosowanie ich w aplikacjach dla przemysłu spożywczego. Celowo uniknięto obniżeń, w których mogłaby zbierać się ciecz.

Typ złącza
Drehbare Anschlüsse

Jednolita technologia połączenia, wstępnie połączone kable oraz wbudowany chip parametrów pozwalają na obsługę systemu przesyłu energii na zasadzie "plug and play". Połączenia pod kątem mogą być obrotowe, co zapewnia maksymalną elastyczność w trakcie kablowania.

Wbudowany chip parametrów
Das elektronische Typenschild

Wszystkie znaczące informacje i dane mechaniczne i elektryczne są przechowywane w enkoderze EnDat zastosowanym dla trójfazowego silnika synchronicznego 8LS. oznacza to, że użytkownik nie musi konfigurować ustawień serwonapędu na miejscu. Gdy tylko koder zostaje podłączony do serwonapędu, a do układów elektronicznych dostarczone jest zasilanie elektryczne, silnik zostaje automatycznie zidentyfikowany. Silnik wysyła swoje parametry znamionowe i limity parametrów do serwonapędu. Następnie napęd automatycznie określa limity natężenia prądu i parametry sterowania prądem potrzebne do optymalnego sterowania silnikiem. Użytkownik musi zoptymalizować jedynie prędkość i sterowniki pozycji. Zintegrowane środowisko odbioru urządzenia w B&R Automation StudioTM zapewnia całe potrzebne wsparcie.

Poza pomocą w czasie odbioru narzędzie to ułatwia także rutynowe prace serwisowe, a silniki można wymieniać nie tracąc czasu na ustawianie parametrów.

Typ chłodzenia / konstrukcji

Typ chłodzenia A

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS z chłodzeniem typu A są samochłodzące i mają długą wąską konstrukcję. Silniki muszą być zainstalowane na powierzchni chłodzącej (kołnierz).

Typ chłodzenia C

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS z chłodzeniem typu C bazują na silnikach z chłodzeniem typu A.

Są one osobno chłodzone, a jedyną różnicą jest moduł wentylatora zamontowany w okolicy łożyska po stronie B.

Silniki muszą być zainstalowane na powierzchni chłodzącej (kołnierz). Moduł wentylatora zwiększa nominalny moment obrotowy (MN), prąd nominalny (IN), moment utyku (M0) oraz prąd utyku (I0) o 30 % w porównaniu do odpowiednich silników z chłodzeniem typu A.

Wymiary

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS są dostępne w siedmiu różnych rozmiarach (od 2 do 8). Mają one różne wymiary (szczególnie wymiary kołnierza) oraz moc znamionową. Różne rozmiary wskazuje liczba (c) w numerze modelu. Im większa liczba, tym większy wymiar kołnierza i moc znamionowa odpowiedniego silnika.

 • Typ chłodzenia
  Dostępne rozmiary
   
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  A
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  C
  -
  -
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
Długości

Trójfazowe silniki synchroniczne 8Ls są dostępne w maksymalnie ośmiu różnych długościach. Mają one różną moc znamionową przy identycznych wymiarach kołnierza. Różne długości wskazuje liczba (d) w numerze modelu.

 • Długość
  Dostępne rozmiary
   
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  3
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  4
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  5
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  6
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  Tak
  -
  Tak
  7
  -
  -
  -
  Tak
  -
  -
  -
  A
  -
  -
  -
  Tak1)
  -
  -
  -
  B
  -
  -
  -
  Tak1)
  -
  -
  -
  C
  -
  -
  -
  Tak1)
  -
  -
  -
 • 1)
  Tylko dla chłodzenia typu C
Systemy sprzężenia zwrotnego określone tak, by spełniały potrzeby kupującego

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS są dostępne z różnymi systemami enkoderów. Standardowo są one wyposażone w enkodery Heidenhain EnDat. W zależności od konkretnej aplikacji klient może wybierać pomiędzy enkoderami normalnymi i o wysokim rozkładzie. Oba typy są również dostępne jako enkodery wielozwojowe. Pozwalają one na pracę nie wymagając procedur ustalania pozycji ani żadnych dodatkowych systemów w miejscu pracy. Enkoder absolutny funkcjonuje bez baterii i dlatego jest całkowicie bezobsługowy. Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS są również dostępne z resolverami dla maszyn o niższej precyzji i mniejszych wymaganiach co do prędkości.

Obciążalność końcówki wału i łożysk

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS są wyposażone w rowkowane łożyska kulkowe, uszczelnione po obu stronach i nasmarowane. Siły promieniowe i osiowe (Fr, Fa) przyłożone do końcówki wału w czasie pracy i instalacji muszą mieścić się w granicach podanych poniżej. Elementy łożyska nie mogą być narażone na wstrząsy ani uderzenia! Niewłaściwe obchodzenie się z łożyskami skróci czas ich pracy i spowoduje ich uszkodzenie.

Siły osiowe Fa dozwolone w czasie instalacji mniejszych kół zębatych, sprzężeń itp. zależą od rozmiaru silnika i są podane w poniższej tabeli:

 • Rozmiar silnika
  Dozwolona siła osiowa Fa [N]
   
  Łożysko standardowe
  Specjalna opcja silnika "Wzmocnione łożysko po stronie A"
  2
  850
  ---
  3
  1400
  ---
  4
  2300
  5050
  5
  2500
  9500
  6
  2500
  9500
  7
  5500
  9500
  8
  9500
  18700

Siła promieniowa

Siła promieniowa Fr na końcówce wału jest funkcją obciążeń w czasie instalacji (np. naprężenia pasa na kołach pasowych) i w czasie pracy (np. momentu obrotowego obciążenia na mniejszym kole zębatym). Maksymalna siła promieniowa Fr zależy od typu końcówki, typu łożyska, prędkości średniej, miejsca przyłożenia siły promieniowej oraz żądanej żywotności łożysk.

Siła osiowa, przesunięcie pozycji wału spowodowane siłą osiową

Siła osiowa Fa na końcówce wału jest funkcją obciążeń w czasie instalacji (np. nacisku spowodowanego montowaniem) i w czasie pracy (np. naporu spowodowanego przez mniejsze koła zębate o nachylonych zębach). Maksymalna siła osiowa Fa zależy od typu łożyska oraz żądanej żywotności łożysk. Łożysko stałe jest przymocowane na kołnierzu A przy pomocy pierścienia ustalającego. Łożysko swobodne jest wstępnie obciążone na kołnierzu B przy pomocy sprężyny ułożonej w kierunku kołnierza A. Siły osiowe w kierunku kołnierza B mogą sprawić, że odchylenie sprężyny można pokonać, przy czym wał zostanie przesunięty o wartość luzu osiowego w łożysku (ok. 0,1 - 0,2 mm). Wał ten może powodować problemy w silnikach z hamulcami negatywnymi lub silnikach z enkoderami EnDat (EA i EB). W rezultacie w czasie użytkowania tych silników nie są dozwolone żadne siły osiowe w kierunku kołnierza B.

Dla silników z hamulcami negatywnymi obciążenia osiowe na końcówkach wałów są niedozwolone. Szczególnie ważne jest niedopuszczanie do powstawania sił w kierunku kołnierza B, jako że siły te mogą uszkodzić hamulce!

Ustalanie dopuszczalnych wartości sił Fr i Fa

Informacje potrzebne do ustalenia dopuszczalnych wartości sił Fr i Fa można znaleźć w danych silnika dla odpowiedniego trójfazowego silnika synchronicznego. Dopuszczalne wartości podano dla łożyska o żywotności 20 000 h (wyliczenie żywotności łożyska oparte na normie DIN ISO 281).

Opcje silnika

W zależności od rodzaju chłodzenia, rozmiaru i długości, trójfazowe silniki synchroniczne 8LS mogą być dostarczane
 

 • Z różnymi prędkościami znamionowymi
 • Z uszczelnieniem olejowym lub bez niego
 • Z hamulcem negatywnym lub bez
 • Ze zbrojonym hamulcem negatywnym
 • Z wałem gładkim lub klinowym
 • Z możliwością przyłączania w dwóch kierunkach

.

Prędkość znamionowa jest podawana jako część numeru modelu w formie kodu 3-cyfrowego (nnn). Kod ten przedstawia prędkość nominalną podzieloną przez 100. Odpowiednia kombinacja innych opcji silnika jest podawana w formie kodu 2-cyfrowego (ff), jako część numeru modelu.

Specjalne opcje silnika

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS mogą być dostarczane z opcją specjalną "wzmocnione łożysko po stronie A" w zależności od typu chłodzenia, rozmiaru i długości. Inne opcje specjalne należy ustalać z B&R.

Odpowiednie opcje specjalne silnika są podawane jako część numeru modelu w formie kodu 2-cyfrowego (gg).

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LS z opcją specjalną "wzmocnione łożysko po stronie A" mogą wytrzymywać zwiększone siły promieniowe i osiowe (Fr , Fa) na końcu wału. Informacje potrzebne do ustalenia dopuszczalnych wartości sił Fr i Fa można znaleźć w danych silnika dla odpowiedniego trójfazowego silnika synchronicznego 8LS.

Silniki z opcją specjalną "wzmocnione łożysko po stronie A" mają zwiększone (w porównaniu do silników o łożyskach standardowych) wartości wymiarów wału silnika, w tym długość całkowitą. Dokładne wymiary można znaleźć w danych silnika dla odpowiedniego trójfazowego silnika synchronicznego 8LS.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .