Please choose country and language

B&R stale dodaje nowe funkcje i edytory, które ułatwiają tworzenie aplikacji HMI w oparciu o webową technologię mapp View HMI. Te nowe funkcje to m. in. ulepszona obsługa języków azjatyckich i uproszczona integracja zewnętrznych źródeł danych.

  • Najważniejsze cechy
  • Łatwiejsze projektowanie aplikacji HMI
  • Więcej funkcji
  • Większe możliwości dostosowania

Aplikacja mapp View obsługuje obecnie 23 języki i 20 różnych układów klawiatury. Do mapp View dodano nie tylko nowe układy klawiatury do wprowadzania znaków alfabetów azjatyckich, ale umożliwiono użytkownikom dodawanie własnych języków i układów klawiatury.

Współpraca z OPC UA

Zewnętrzne źródła danych można zintegrować bezpośrednio z aplikacjami mapp View HMI poprzez OPC UA. Wkrótce będzie to jeszcze prostsze dzięki możliwości importowania plików opisów z serwerów OPC UA do Automation Studio. Dane te mogą być wykorzystywane w mapp View bez konieczności ręcznego wprowadzania nazw lub adresów punktów danych.

Edycja WYSIWYG dla całych stron

Teraz będzie można jeszcze łatwiej edytować całe strony w technologii mapp View. Mapp View zawiera edytor wizualny służący do pozycjonowania i projektowania widgetów, to udogodnienie będzie teraz dostępne również dla całych stron. Jest to szczególnie korzystne w przypadku projektowania aplikacji HMI dla różnych mediów wyjściowych. Nie jest już konieczne wprowadzanie ustawień w plikach XML.

B&R oferuje również wstępnie zaprojektowane szablony HMI dla typowych aplikacji. Projektanci HMI mogą po prostu otworzyć te szablony w nowym edytorze wizualnym i szybko dostosować je do swoich potrzeb.

Projektowanie całych stron HMI jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki mapp View.

Inteligentny zestaw narzędzi

Również moduł mapp View Toolbox staje się coraz bardziej inteligentny. Potrafi automatycznie wykryć widget wybrany przez użytkownika, dzięki czemu oferowane są tylko funkcje dostępne dla tego widgetu. Przez to, na przykład, konfigurowanie wykresów staje się dużo bardziej intuicyjnie zrozumiałe i prostsze.

Łatwiej jest również definiować powiązania zdarzeń w mapp View. Zamiast ręcznego wprowadzania i modyfikowania zestawów danych w pliku XML, można tworzyć powiązania bezpośrednio w widgecie. mapp View automatycznie generuje odpowiednią strukturę XML, do której wystarczy tylko wprowadzić odpowiednie działania. Rezultat to mniej czasu i wysiłku poświęconego na rozwój aplikacji HMI.

Samouzupełnianie

Funkcje samouzupełniania i IntelliSense są teraz również obsługiwane w edytorze mapp View XML, co przyspiesza wprowadzanie danych i jednocześnie eliminuje błędy literowe. Wprowadzono również kolejne ulepszenia do edytorów właściwości. Niezależnie, czy chodzi o szybkie konfigurowanie złożonych typów danych, jak składowe kolorów, czy wybór tekstu, jednostek i wartości – zadanie jest znacznie łatwiejsze i intuicyjnie prostsze dzięki nowym edytorom.

Widgety definiowane przez użytkownika

Moduł mapp View dostarczany jest z dużym zestawem standardowych widgetów, a także z motywami i wzorami, którymi mogą posłużyć się projektanci, aby dostosować wygląd widgetów do projektu systemu. Użytkownicy mogą również tworzyć i zapisywać własne widgety. Programista może zmienić wysokość, szerokość i styl istniejącego widgetu, po czym zapisać go jako nowy widget. Producenci urządzeń mogą tworzyć biblioteki własnych widgetów, których użyją ponownie do projektowania każdej nowej maszyny.

Oprócz pojedynczych widgetów, użytkownicy mapp View mogą również zapisywać grupy złożone z większej liczby widgetów, na przykład dwa pola wejściowe i przycisk na wprowadzenie nazwy użytkownika, hasła i potwierdzenia. Dzięki temu wystarczy raz zaprojektować często używane elementy interfejsu, a potem użyć ich ponownie, oszczędzając sobie w ten sposób wiele wysiłku.

Nowe widgety usprawniające projektowanie interfejsu HMI

Istniejące widgety można modyfikować i zapisywać jako szablony.
Wiele widgetów można łączyć i zapisywać jako grupy widgetów. W ten sposób często używane elementy można jeszcze łatwiej zintegrować z aplikacjami HMI.

To również może Państwa zainteresować

mapp Cockpit firmy B&R Cockpit to zaawansowane, a zarazem łatwe w użyciu narzędzie do uruchamiania elementów technologii mapp i usuwania ewentualnych usterek. Podstawę technologiczną mapp Cockpit stanowi oparty na przeglądarce internetowej system interfejsu mapp View oraz model informacyjny OPC UA.

Więcej na temat mapp Cockpit 

Firma B&R uprościła proces uruchamiania aplikacji bezpieczeństwa dzięki nowym widgetom do opartego na przeglądarce internetowej systemu interfejsu mapp View.

Więcej na temat mapp Safety

Please choose country and language

B&R Logo