Please choose country and language

Cyfryzacja: Rozwiązania B&R dla Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

Rosnąca różnorodność produktów i jednostkowe partie produkcyjne sprawiają, że małym i średnim przedsiębiorstwom coraz trudniej jest ekonomicznie zarządzać produkcją. B&R skupia się na wprowadzaniu takich zmian w zakresie cyfryzacji, wirtualizacji i łączności, które umożliwią tym przedsiębiorstwom pokonanie tych trudności. Korzyści z tego są ogromne.

Rozwiązania EDGE B&R

Zaawansowana analityka na potrzeby produkcji typu „brownfield”

Orange Box firmy B&R umożliwia użytkownikom korzystanie z uprzednio niedostępnych danych dotyczących energii i procesów, pochodzących z maszyn nieobjętych cyfryzacją. Orange Box może odczytywać dane z urządzenia bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym sprzęcie lub oprogramowaniu. Jasno zobrazowane mierniki wydajności kierują uwagę na możliwości działań usprawniających, które w rezultacie zwiększają ogólną efektywność pracy maszyn.

Rozwiązanie IIoT: Orange Box

OPC UA TSN: Przyszłość komunikacji na wyciągnięcie ręki

Integracja całej komunikacji od poziomu ERP do poziomu procesu jest zasadniczym wymogiem wobec dzisiejszych, najbardziej zaawansowanych systemów produkcji. Aby ściślej powiązać technologie informatyczne z automatyzacją, operatorzy instalacji coraz częściej sięgają po otwarty standard OPC UA. Standard ten podlegał jednak wcześniej pewnym ograniczeniom dotyczącym złożonych procesów wymagających sterowania w czasie rzeczywistym. Obecnie się to zmienia dzięki rozwiązaniom sieciowym zmiennym w czasie (Time-Sensitive Networking, TSN).

Time-Sensitive Networking (TSN)

Please choose country and language

B&R Logo