Please choose country and language

APROL – Elastyczny. Skalowalny. Modułowy.

Oprogramowanie systemowe APROL i komponenty automatyki X20 są nieustannie konfrontowane z nowymi wyzwaniami dotyczącymi produkcji, procesów i zastosowań automatyki przemysłowej na całym świecie.

Ciągłe monitorowanie zasobów

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zasobów produkcyjnych możliwe jest obniżenie kosztów utrzymania ruchu i skrócenie czasu przestojów przy jednoczesnej optymalizacji dostępności i zużycia. Więcej informacji na temat monitorowania wskaźników eksploatacji

Pomiar drgań

Pomiar drgań pozwala wykryć uszkodzenia lub zanieczyszczenia w maszynach i urządzeniach. Condition Monitoring mittels Schwingungsmessung

Redundancja sterowników

Aplikacja APROL obsługuje redundancję na wszystkich poziomach;można dzięki niej skonfigurować redundancję magistrali operatorskiej, procesowej, a także serwera Runtime i sterowników. Osiągnij redundancję na każdym poziomie

Monitorowanie skuteczności sterowania

W oparciu o standardowe dane dostępne w każdej pętli sterowania, moduł sterujący CPM automatycznie oblicza parametry, które można wykorzystać do oceny skuteczności sterowania. Więcej na temat monitorowania skuteczności sterowania

Pulpity nawigacyjne i raporty

Komponent systemowy o dużych możliwościach w zakresie analizy biznesowej (BI) jest istotnym uzupełnieniem wielu istniejących możliwości raportowania. Niezwykle skuteczne komponenty systemowe na potrzeby analizy biznesowej

Szybka i łatwa aktualizacja oprogramowania

Moduł DownloadManager systemu sterowania APROL firmy B&R umożliwia równoległe przesyłanie nowego oprogramowania do wielu sterowników. Szczegóły...

Monitorowanie warunków pracy w trzecim wymiarze

System sterowania B&R APROL ułatwia wykrywanie uszkodzeń lub zanieczyszczeń w maszynach i urządzeniach w stopniu dotąd nieosiągalnym. Szczegóły...

Wymiana danych bez interfejsów

Tradycyjnie przenoszenie danych pomiędzy systemami hali produkcyjnej i poziomu przedsiębiorstwa wymaga zaprogramowania niezbędnych interfejsów, co wymaga czasu i pieniędzy. Nowa oferta APROL to kompleksowe i spójne, nie wymagające interfejsu, a przy tym wygodne i oszczędne rozwiązanie problemu połączeń. Szczegóły...

Skuteczne zmniejszenie częstości alarmów

Funkcje analizy danych oferowane przez system sterowania APROL są obecnie dostępne również w odniesieniu do danych historycznych dot. alarmów. Pozwala to zidentyfikować i wyeliminować niepotrzebne alarmy i powiadomienia. Szczegóły...

Prosta ocena dużej liczby danych

Firma B&R zmodernizowała elastyczną platformę automatyzacji APROL, dodając do niej niezwykle skuteczny komponent systemowy na potrzeby analizy biznesowej. Szczegóły...

Rzetelna weryfikacja jakości

Scentralizowane pozyskiwanie danych eksploatacyjnych i procesowych z maszyn i urządzeń przy użyciu systemu sterowania APROL jest teraz znacznie łatwiejsze. Szczegóły...

Więcej OPC UA w APROLu

Użytkownicy systemu sterowania APROL firmy B&R mogą teraz korzystać z zalet OPC UA. Szczegóły...

Łatwiejsze zarządzanie parametrami w trybie online dzięki systemowi APROL

W module APROL DisplayCenter firma B&R zintegrowała efektywne funkcje służące do zarządzania parametrami sieciowymi. Szczegóły...

Please choose country and language

B&R Logo