Please choose country and language

Mniejsze rozmiary partii i częstsze przezbrojenia zmuszają firmy produkcyjne oraz ich dostawców maszyn i urządzeń do poszukiwania bardziej elastycznych, sprawniej działających rozwiązań. Elastyczne systemy przenośnikowe mogłyby odegrać istotną rolę w tych rozwiązaniach, jednak stosowanie ich jest ciągle ograniczone. Robert Kickinger, menadżer technologii mechatronicznych w B&R wyjaśnia, w jaki sposób SuperTrak może wkrótce zmienić tę sytuację.

Robert, skoro systemów transportowych napędzanych silnikami liniowymi jest już sporo na rynku, dlaczego ciągle tak rzadko widzimy je w zakładach produkcyjnych?

Robert Kickinger: Dostępne obecnie systemy mają sporo różnych niedociągnięć, które stawiają pod znakiem zapytania przydatność w zastosowaniach przemysłowych. Szybko się zużywają, a ich konserwacja wymaga dłuższych przestojów. Bardzo często trzeba rozebrać cały tor tylko po to, żeby wymienić podzespół lub dodać przenośnik.

Jak to możliwe, że SuperTrak jest wolny od tych problemów?

Kickinger: Dużym wzmocnieniem jest dla nas współpraca z partnerem o wieloletnim praktycznym doświadczeniu – firmą ATS specjalizującą się w rozwiązaniach dla produkcji. Od debiutu w 2002 roku, SuperTrak znalazł już liczne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Obecna generacja systemu jest już trzecią, zatem technologia jest już w pełni dojrzała.

Robert Kickinger pełni w B&R funkcję menedżera technologii mechatronicznych.

Co to dokładnie znaczy?

Kickinger: SuperTrak jest wyjątkowo niezawodny, łatwy w obsłudze i można go bez problemów dostosować do warunków instalacji. Ruchome komponenty silnikowe, tzw. wózki, można dodawać lub wymieniać w czasie liczonym w sekundach. Nawet komponenty elektryczne mają konstrukcję modułową i mogą być wymieniane bez konieczności demontażu toru. Krótki średni czas naprawy (MTTR) spełnia wyśrubowane wymagania dotyczące pracy ciągłej 24/7. SuperTrak stał się integralnym komponentem naszego systemu automatyzacji, co pozwala klientom czerpać istotne korzyści ze sposobu jego współdziałania z innymi elementami naszej oferty.

Na czym polegają te korzyści?

Kickinger: Dzięki skupieniu funkcji rozwijania projektu, symulacji, diagnostyki i konserwacji w platformie Automation Studio, jego użytkownicy mogą przy pomocy jednego narzędzia programistycznego wykonywać wszystkie zadania związane z automatyzacją. Potrzebują również tylko jednego sterownika. Komputer Automation PC 910, który steruje systemem SuperTrak może także obsługiwać resztę zadań sterowania maszyny lub systemu. Można nawet zintegrować roboty bez konieczności dodawania dedykowanego sterownika.

Jak to działa?

Kickinger: W ścisłej współpracy z producentem robotyki, firmą COMAU opracowaliśmy rozwiązanie o nazwie openROBOTICS. Ten system robotyczny, wyposażony w komponenty automatyki B&R, stał się integralną częścią maszyny. Nie ma potrzeby instalowania wydzielonego sterownika robota, gdyż Automation PC obsługuje wszystko.

W jaki sposób pomaga to operatorowi maszyny?

Kickinger: Wobec braku zewnętrznego sterownika robotyki – oraz dzięki dużej gęstości mocy serwonapędów B&R – powierzchnia zajmowana przez maszynę znacznie się zmniejsza. Rozwiązanie umożliwia także bardzo precyzyjną synchronizację między robotami i wózkami. Roboty mogą obrabiać detale podczas ruchu przenośników. Niezwykła precyzja systemu SuperTrak umożliwia nawet wyeliminowanie dodatkowych osi przetwarzania w kierunku toru, gdyż zadania z nimi związane mogą być wykonywane wskutek ruchu wózków.

Jak działa SuperTrak?

SuperTrak jest elastycznym systemem przenośnikowym, którego konstrukcja opiera się na technologii silników liniowych o wydłużonym stojanie. System składa się ze stojana silnika w formie owalnego toru i dowolnej liczby wózków. Wózki są utrzymywane na torze jedynie przez siłę magnetyczną i napędzane elektromagnetycznie, nie jest zatem potrzebne przenoszenie momentu napędowego na prowadnice za pośrednictwem kółek wózków. Pozwala to ograniczyć do minimum zużycie ścierne. Kółka i prowadnice są zbudowane z odpowiednio dobranych materiałów, gwarantujących odporność i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych.

Please choose country and language

B&R Logo