Please choose country and language:

Technologia transportu przemysłowego następnej generacji.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych koncepcji produkcji, system transportu SuperTrak firmy B&R umożliwia elastyczny i sprawny przebieg proces produkcji przy dowolnej wielkości partii. Programowanie odbywa się w środowisku rozwoju oprogramowania Automation Studio.

System SuperTrak został opracowany specjalnie do pracy ciągłej w trudnych warunkach przemysłowych. System jest niezawodny, bezpieczny i wyjątkowo łatwy w obsłudze. Poszczególne segmenty i wózki można łatwo wymienić bez konieczności demontażu toru. Efektem jest bardzo krótki średni czas naprawy i większa wydajność całej instalacji.

Bezproblemowa integracja z CNC i robotyką

Wyjątkowa dyspozycyjność systemu i synchronizacja w czasie rzeczywistym wszystkich typów serwo-osi, w tym tych używanych przez systemy CNC i robotyki, gwarantują dużą wydajność i wysoką jakość produkcji. Wózki, roboty i inne komponenty sterowane numerycznie można skutecznie zintegrować, aby utworzyć zautomatyzowany zakład produkcyjny. W zakresie komunikacji firma B&R opiera się na opartym na sieci Ethernet protokole POWERLINK, który może obsługiwać synchronizację osi w twardych systemach czasu rzeczywistego.

Radykalne ograniczenie zajmowanej przestrzeni

Dzięki kompleksowej integracji, system SuperTrak pozwala na znaczną redukcję miejsca zajmowanego przez linię produkcyjną. Produkty są prowadzone na każdym etapie procesu produkcyjnego za pomocą inteligentnego systemu. Wszystkie produkty są obsługiwane indywidualnie, dlatego nie kolidują ze sobą w strefach buforowych i na przenośnikach taśmowych. Eliminuje to podstawową przyczynę uszkodzenia produktów i znacznie poprawia jakość produkcji.

Nie ma już potrzeby stosowania stref zbiórki lub taśm przenośnikowych, aby przyspieszać i zwalniać ruch produktów, gdyż każdy element może zostać przeniesiony przez linię z określoną prędkością. Poszczególnymi wózkami można sterować za pomocą kanałów CNC.

Każdy wózek sterowany jest indywidualnie.

Błyskawiczne przezbrajanie

System SuperTrak optymalizuje czasy przezbrajania dla różnych produktów wytwarzanych na tej samej linii. Gdy tylko operator wybierze inną opcję na panelu operatora, system transportowy automatycznie przełączy się na nowy produkt. Znacznie ograniczona lub całkowicie wyeliminowana jest konieczność przeznaczenia dłuższego czasu na mechaniczne przestawienie między produktami. Dzięki dużej pojemności ładunkowej, SuperTrak może obsługiwać cięższe produkty.

Zaprogramowane w środowisku Automation Studio

Podobnie jak wszystkie inne rozwiązania firmy B&R, system SuperTrak został zaprogramowany w środowisku rozwoju oprogramowania Automation Studio. Do skonfigurowania wózków, programiści mogą użyć gotowych bibliotek i bloków funkcyjnych.

Łatwa integracja z systemami wyższego rzędu

Podobnie jak wszystkie inne produkty B&R, w SuperTrak jest w pełni zintegrowany z rozwiązaniami automatyki B&R. Ten wysoki stopień integracji eliminuje nieciągłości systemu i pozostawia wszystkie opcje otwarte podczas zestawiania systemu w kompletną całość.

System transportowy jest sterowany przez potężny komputer Automation PC, który funkcjonuje jako centralny sterownik, zdolny również do obsługi wszelkich innych zadań automatyzacji. Architektura systemu ułatwia również jego integrację z systemami wyższego poziomu bez konieczności stosowania dodatkowych interfejsów lub sterowników magistrali.

  • Najważniejsze cechy
  • Tania w utrzymaniu, wytrzymała konstrukcja
  • Niezawodna praca w ruchu ciągłym, w trudnych warunkach
  • Dopuszczalne bardzo duże obciążenia
  • Precyzyjne pozycjonowanie wyrobu
  • Osie zewnętrzne zsynchronizowane w twardych systemach czasu rzeczywistego
  • Integracja z CNC i robotyką

Please choose country and language:

B&R Logo