Please choose country and language

Elastyczna praca z wszystkimi rodzinami produktów

Modularna konstrukcja paneli Automation Panels zapewnia elastyczność potrzebną do wykorzystania SDL i SDL3 z produktami wszystkich generacji. SDL3 można nawet wykorzystywać z istniejącymi systemami wysięgników i urządzeniami o spersonalizowanej budowie.

Komputer Automation PC z zewnętrznym konwerterem SDL3

  • Podłączany do panelu Automation Panel (jednodotykowego lub wielodotykowego) za pomocą interfejsu SDL3
  • Automation Panel zasilany poprzez SDL3

Komputer Automation PC 910 ze zintegrowanym Smart Display Link 3 i zewnętrznym konwerterem SDL3

  • Podłączany do dwóch wyświetlaczy Automation Panel (jednodotykowych lub wielodotykowych) za pomocą interfejsu SDL3
  • Napięcie 24 VDC doprowadzone do wyświetlacza Automation Panel na APC910
  • Napięcie dostarczane do wyświetlacza Automation Panel na konwerterze SDL3 poprzez interfejs SDL3

Please choose country and language

B&R Logo