Praktyki i staże w firmie B&R

Szukasz praktyk lub staży? Przeczytaj!

 • Jesteś studentem kierunku związanego z automatyką?
 • Posiadasz ogólną znajomość zagadnień z zakresu PLC i automatyki przemysłowej?
 • Posługujesz się j.angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej?
 • Szukasz firmy, w której mogłabyś/mógłbyś odbyć praktyki wakacyjne?
 • Interesuje Cię płatny staż?

Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne informacje!

Praktyki w biurze B&R

Oferujemy praktyki wakacyjne oraz płatne staże z możliwością zatrudnienia w naszych biurach regionalnych w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Szczecinie (R&D).

W trakcie praktyk w wybranym biurze firmy B&R

W trakcie praktyk w wybranym biurze firmy B&R

 • odbędziesz kilkudniowe szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC i napędów oraz tworzenia wizualizacji,
 • nauczysz się programowania sterowników PLC firmy B&R,
 • zdobędziesz podstawy programowania napędów,
 • będziesz tworzył intrerfejsy człowiek-maszyna na panelach operatorskich,
 • poznasz sposoby komunikacji za pomoca sieci przemysłowych,
 • zrealizujesz indywidualny lub grupowy projekt końcowy praktyk.
Czas trawania praktyk

Czas trawania praktyk

 • Praktyki w biurach B&R trwają 1 miesiąc. Szczegóły dotyczące terminu praktyk uzgadniane są indywidualnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybieram praktyki w biurze B&R

Gdzie i jak wysłać dokumenty?

Jeśli podjęłaś/podjąłeś decyzję i wiesz już, że wolałabyś/wolałbyś odbyć praktyki w jednym z biur B&R zaznacz to, w swoim liście motywacyjnym.

CV i list motywacyjny wyślij na adres: jobs.pl@br-automation.com

W temacie wpisz np.: praktyki B&R + biuro Poznań

Na zgłoszenia czekamy od 15 marca do 15 maja b.r.

Płatny staż

Dla osób, które posiadają podstawową wiedzą z zakresu rozwiązań B&R możemy zaoferować płatny staż w jednym z naszych biur.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: jobs.pl@br-automation.com

W temacie wpisz np.: staż B&R + biuro Poznań

Na zgłoszenia czekamy od 15 marca do 15 maja b.r.


Praktyki i staże 2020

Studenci o praktykach w firmie B&R

Przykładowe projekty studentów

Sterowanie ploterem CNC w oparciu o technologię mapp Motion

Cel projektu: Wykonanie oprogramowania i wizualizacji sterującej ploterem CNC. Zadaniem plotera było narysowanie dowolnego kształtu na arkuszu papieru z wcześniej przygotowanego programu lub wykorzystanie własnego wzoru.

Opis: Praktykanci wykorzystali podczas realizacji projektu mapp Technology do stworzenia oprogramowania i uruchomienia plotera. Wizualizację zrealizowali w oparciu o technologię mapp View - wykorzystującej komponenty web.

Realizacja projektu: 2020 rok.

Symulacja procesu produkcyjnego z industrialPhysics

Cel projektu: Stworzenie modelu procesu produkcyjnego oraz programu sterującego procesem.

Opis: Zadaniem praktykantów było stworzenie modelu procesu produkcyjnego w oprogramowaniu industrialPhysics oraz programu sterującego tym procesem.

Opracowany został algorytm pracy maszyny, interfejs dla operatora oparty na technologiach webowych oraz ruch serwonapędami. Dzięki komunikacji z symulacją industrialPhysics można przetestować większość funkcjonalności maszyny zanim zostanie ona wykonana. Skraca to znacznie czas uruchomienia oraz wprowadzenia urządzenia na rynek.

Realizacja projektu: 2018 rok.

Modernizacja stanowiska robota typu Delta

Cel projektu: Stworzenie aplikacji sterującej robotem oraz wizualizacji w oparciu o technologie mapp Motion i mapp View. Stanowisko ma realizować zadanie automatycznego pozycjonowania metalowych elementów z wykorzystaniem przenośnika taśmowego i robota Delta.

Opis: Do realizacji aplikacji student zastosował komponenty mapp Technology zarówno do sterowania robotem, obsługi alarmów, jak i wizualizacji. Zadanie wymagało sterowania robotem synchronicznie do taśmociągu oraz programowego zabezpieczenia obszaru pracy robota. Aplikacja umożliwia sterowanie ręczne oraz diagnostykę całego stanowiska z poziomu wizualizacji webowej. Ponadto samo stanowisko zostało zmodernizowane z użyciem elementów wykonanych w technologii druku 3D. Zrealizowane zadanie odpowiada typowemu dla robotów Delta pozycjonowaniu elementów znajdujących się w ruchu, co jest często używane w zakładach przemysłowych.

Realizacja projektu: 2018 rok.

Większa wydajność produkcji - modernizacja linii rozlewniczej

Cel projektu: Stworzenie aplikacji, która zwiększy wydajność procesu produkcyjnego, z wykorzystaniem oprogramowania Automation Studio. Ponadto rozpoznanie realnego problemu, jakim jest usprawnienie pracy linii rozlewniczej, aby odbywała się ona w sposób ciągły z uwzględnieniem zmniejszenia strat energetycznych z zachowaniem możliwie najmniejszego stopnia skomplikowania konstrukcji mechanicznej i łatwości obsługi oraz uwzględniając koszty modyfikacji.

Opis: W trakcie realizacji projektu studenci wykorzystali posiadaną wiedzę techniczną oraz umiejętności zdobyte podczas rozpoczynających praktyki szkoleń. Podejmując decyzję odnośnie założeń dotyczących sterowania procesem napełniania butelek, musieli rozważyć aspekty takie, jak prostota obsługi, odpowiedni pod względem ekonomicznym oraz jakościowym dobór sprzętu, a także problemy pojawiające się na co dzień w zakładzie przemysłowym, jak możliwe alarmy i awarie.

Rozwiązanie zakładające napełnianie w sposób ciągły (bez zatrzymywania taśmy produkcyjnej) wymusiło zastosowanie synchronizacji dla linii i systemu nalewaków. Poza napisaniem programu sterującego studenci stworzyli wizualizację w technologii VC4, korzystając przy tym z pakietu mapp Technology. Użyte komponenty to między innymi mapp Recipe, mapp AlarmX i mapp UserX. Aplikacja została przetestowana na fizycznym sprzęcie, a w celu zwizualizowania warunków przemysłowych posłużono się symulacją w Scene Viewerze.

Realizacja projektu: 2018 rok.

B&R Hypervisor w praktyce - współpraca z bazą danych

Cel projektu: Stworzenie demonstracyjnej aplikacji pokazującej możliwości współpracy sterowników z bazą danych SQL.

Opis: W czasie trwania praktyk studenci stworzyli aplikację na komputer przemysłowy APC 910 z wykorzystaniem rozwiązania B&R Hypervisor, które umożliwia równoległą pracę systemów operacyjnych Automation Runtime oraz Windows 10 z bazą danych SQL. W programie przedstawiono metody współpracy obu systemów i przykładowe zastosowania, np. archiwizację alarmów, import konfiguracji sprzętowej, czy synchronizację kont użytkowników. Aplikacja została zaprezentowana na B&R Innovation Days 2018.

Realizacja projektu: 2018 rok.

Wybierz kraj i język

B&R Logo