Please choose country and language:

Złożona kinematyka, łatwa obsługa

Firma B&R jeszcze bardziej rozszerzyła swoje portfolio modułowych komponentów oprogramowania mapp. Nowe oprogramowania mapp RoboX and mapp Tech sprawiają, że konfigurowanie i przygotowywanie do pracy układów robotów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Technologię mapp RoboX można wykorzystywać do sterowania dowolnym systemem kinematycznym zawierającym do 15 osi. Projektanci cieszą się całkowitą wolnością projektowania, a jednocześnie korzystają ze wszystkich udogodnień technologii mapp. Ustawianie parametrów robota jest proste dzięki dostępnej od razu wizualizacji i diagnostyce. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, zarówno w trakcie projektowania, jak i w czasie pracy.

Kolejnym krokiem jest zastosowanie technologii mapp Teach, która zapewnia intuicyjną funkcjonalność.Teach-in pozwala definiować i zarządzać sekwencjami ruchów robotów oraz natychmiast je uruchamiać.

Technologia mapp składa się z osobno zamkniętych bloków, które usprawniają opracowywanie nowych aplikacji. Komponenty zapewniają podstawową funkcjonalność, która może być konfigurowana graficznie, co skraca czas rozwoju projektu o średnio 67%. Wszystkie komponenty mapp są połączone za pomocą linków mapp. Każdy komponent sytemu mapp wyszukuje potrzebne sobie dane z innych komponentów wykorzystujących model klient-serwer.

Please choose country and language:

B&R Logo