Please choose country and language:

Zintegrowane z siecią kurtyny świetlne przynoszą oszczędności

B&R oferuje znaczne oszczędności w aplikacjach bezpieczeństwa działających poprzez zintegrowane z siecią kurtyny świetlne. Kurtyny świetlne wyposażone w interfejs openSAFETY eliminują konstrukcyjnie wbudowane układy sterowania wymagane dla rozwiązań konwencjonalnych. Firma Datalogic jest pierwszą, która wprowadza na rynek te zintegrowane w sieci kurtyny świetlne.

Dodatkową zaletą kurtyn świetlnych openSAFETY jest zdolność do oceny każdej wiązki z osobna. Umożliwia to wdrożenie, na przykład, inteligentnego wygaszania i pozbycie się czujników, które były potrzebne w poprzednich rozwiązaniach wygaszania.

Dzięki rozwiązaniu B&R wykorzystującemu kurtyny świetlne openSAFETY funkcje bezpieczeństwa takie jak tłumienie i wygaszanie są łatwe do zaprogramowania w środowisku rozwojowym Automation Studio. Ilość pracy potrzebnej do uruchomienia jest znacząco zredukowana – szczególnie w przypadku sprzętu produkowanego seryjnie. Również diagnostyka została uproszczona - dzięki informacjom dostępnym w formie tekstu jawnego, bez konieczności odszyfrowywania go z diod LED.

"Kurtyny świetlne openSAFETY pozwalają zaoferować naszym wspólnym klientom realne rozwiązania bezpieczeństwa" podkreśla Paolo Zanetta, kierownik produkcji dla bezpieczeństwa w Datalogic. "Klient korzysta z maksymalnej wolności koncepcyjnej w zakresie projektowania, a nawet oszczędza środki, w porównaniu z aplikacjami, które oparte są na prostej strukturze binarnej danych."

Please choose country and language:

B&R Logo