Please choose country and language:

Zaawansowane funkcje obsługi maszyn i urządzeń

B&R nie ustaje w rozwoju swojej platformy programistycznej mapp Technology. Nowa funkcja mapp Tweet umożliwia korzystanie w aplikacji maszynowej z wysyłania informacji za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub maili. Bardziej inteligentne rozwiązania zwiększają dyspozycyjność maszyn.

Nowy moduł oprogramowania mapp Tweet umożliwia korzystanie w aplikacji maszynowej z wysyłania wiadomości tekstowych w razie wystąpienia określonych zdarzeń. Konfigurowany za pomocą kilku kliknięć moduł mapp Tweet można łatwo podłączyć do innych komponentów mapp. Na przykład komponent mapp AlarmX może powiadamiać automatycznie konserwatora o sytuacji alarmowej wymagającej natychmiastowego działania. Moduł mapp Tweet może uzupełnić wiadomość o dodatkowe informacje, na przykład wskazówki dotyczące usunięcia usterki, pozwalające operatorowi szybko i skutecznie rozwiązać problem będący przyczyną alarmu. Jest to skuteczny sposób osiągnięcia docelowego zmniejszenia przestojów maszyny.

Jeśli serwisant nie przebywa na miejscu, może się szybko połączyć za pomocą oferowanego przez B&R modułu zdalnej konserwacji, aby uruchomić funkcje diagnostyki, wyregulować parametry i usunąć przyczynę błędu – a wszystko to w zaledwie kilka chwil. Rozwiązanie to wykorzystuje najnowsze standardy bezpieczeństwa IT i umożliwia znaczne oszczędności przy niskich kosztach inwestycji.

Please choose country and language:

B&R Logo