Please choose country and language:

Zaawansowana kontrola rotacji

B&R wprowadza nową funkcję dla sterowania dźwigami. Suwnice, które przenoszą podwieszane ładunki mogą być szczególnie narażone na rotacje wokół osi pionowej. Niepoprawna instalacja może spowodować niekontrolowane trwałe drgania Komponent mapp kompensuje niepożądane kołysanie ładunku.

Jeżeli wymagane jest ustawienie ładunku pod odpowiednim kątem, możliwe jest również wykonanie operacji kontrolowanej rotacji.

Automatyczna korekta ścieżki mapp Crane oferuje również automatyczną korektę ścieżki, która dostosowuje profil ruchu do pozycji końcowej ładunku. Jest to niezwykłe wyzwanie biorąc pod uwagę planowanie ścieżki, ponieważ obliczenia muszą uwzględniać dynamikę drgań systemu i granice osi.

Please choose country and language:

B&R Logo