Please choose country and language:

Więcej funkcji na użytek branży sterowania procesami

Na targach ACHEMA B&R zaprezentuje wersję R4.2 swojego systemu sterowania procesami APROL. Wśród innych atrakcji stoiska A63 w hali 11.1 należy wymienić Edge Controller do komunikacji w chmurze oraz system transportu ACOPOStrak.

APROL R4.2 oferuje liczne nowe funkcje oprogramowania, w tym ulepszoną komunikację w chmurze za pośrednictwem OPC UA i MQTT. Wprowadza również nowe możliwości optymalizacji wydajności instalacji i procesów, takie jak monitorowanie wydajności zasobów, dodatkowe opcje monitorowania stanu, monitorowanie wydajności sterowania, zintegrowane rozwiązanie do analizy biznesowej oraz zoptymalizowane zarządzanie alarmami.

Edge Controller B&R umożliwia pobieranie, wstępną obróbkę oraz wysyłanie danych do chmury. Wydajny komputer przemysłowy może być wykorzystywany do analizy dużych zbiorów danych, a nawet nauczania maszynowego, równocześnie pełniąc rolę kontrolera przemysłowego.

Targi ACHEMA są dla B&R również okazją do zademonstrowania, w jaki sposób inteligentny system transportu ACOPOStrak umożliwia opłacalną indywidualizację produkcji masowej nawet na poziomie partii jednostkowych. W pełni elektroniczne elementy przekierowujące systemu umożliwiają dzielenie i łączenie strumieni przepływu produktów przy zachowaniu pełnej prędkości.

Please choose country and language:

B&R Logo