Please choose country and language:

Rewolucja w oprogramowaniu dla automatyki

Na tegorocznych targach SPS IPC Drives firma B&R zaprezentuje swoją nową rewolucyjną technologię mapp. Technologia ta opiera się na modułowych blokach oprogramowania, upraszczających tworzenie nowych programów i skracających czas rozwoju nowych maszyn i systemów o średnio 67%. Ponadto technologia mapp pozwala zmniejszyć ogólne koszty obsługi serwisowej i konserwacji.

Inżynieria nowych systemów i maszyn wymaga rozwoju ich oprogramowania, a w procesie tym coraz większego znaczenia nabierają czas jego realizacji oraz koszty. Lwia część prac rozwojowych to czas poświęcony na zaprogramowanie podstawowych funkcji, np. wczytywania danych receptury przetwórczej.

Technologia mapp eliminuje powtarzalne zadania wykonywane przez autorów oprogramowania, dostarczając im skonfigurowane wstępnie bloki – łatwe w użyciu i dokładnie wcześniej przetestowane. Programiści mogą w tej sytuacji skupić się na swoim głównym zadaniu: implementowaniu urządzenia lub procesów systemowych w oprogramowanie użytkowe.

Bloki mapp można łatwo integrować w oprogramowanie automatyki od B&R. Każdy developer tworzący w Automation Studio będzie mógł ułatwić sobie pracę za pomocą bloków mapp, a te nadadzą większej przejrzystości tworzonemu oprogramowaniu aplikacyjnemu. Wynik pracy z nowymi modułami mówi sam za siebie: większa dostępność maszyn, niższe koszty konserwacji, a także znacznie łatwiejsza praca w zespole developerskim.

Please choose country and language:

B&R Logo