Please choose country and language:

Otwarta komunikacja dla Przemysłu 4.0

B&R kontynuuje prace nad dalszą integracją OPC UA w oprogramowaniu Automation Studio. POWERLINK, openSAFETY i OPC UA to doskonałe narzędzia do tworzenia rozwiązań dla Przemysłu 4.0.

Automation Studio umożliwia realizację ról klienta i serwera OPC UA bezpośrednio za pomocą sterowników, a tym samym pionową komunikację z systemami SCADA, MES i ERP, oraz niezależną od konfiguracji komunikację między poszczególnymi sterownikami PLC. Nowe bloki funkcyjne klientów OPC w standardzie PLC umożliwiają łatwe wdrożenie komunikacji w oprogramowaniu użytkowym, niezależnie od składników sprzętowych konfiguracji. Subskrypcje OPC UA pozwalają szybko przesyłać duże ilości danych

OPC UA odpowiada normie IEC 62541, oferując przyjazne funkcje wymiany danych w sposób niezależny od konfiguracji producenckiej. Dzięki temu programiści mogą tworzyć złożone systemy wymagające transmisji znacznych ilości danych. Wynikiem powyższego jest możliwość wdrażania elastycznych, modułowych rozwiązań automatyzacji systemów.

Please choose country and language:

B&R Logo