Please choose country and language:

Nagroda Industrial Usability Award dla Automation Studio

Dzięki szczególnie przyjaznemu dla użytkownika podejściu do konfigurowania sprzętu program System Designer zyskał uznanie jury i zajął pierwsze miejsce w konkursie Industrial Usability Award. Program Automation Studio – moduł środowiska programowania Automation Studio firmy B&R – umożliwia inżynierom szybką i bezbłędną konfigurację sprzętu stosowanego w projektach automatyzacji. Obraz topologii z fotograficznym realizmem pokazuje sprzęt dokładnie w takiej postaci, w jakiej będzie wyglądać w szafie sterowniczej. Zwiększa to znacznie funcjonalność programu i ułatwia pracę różnych grup użytkowników.

Dokładny wgląd w architekturę systemu – zwłaszcza złożoną – jest szczególnie pomocny w przypadku koniecznych zmian. Zdaniem Gernota Bachlera, szefa jednostki organizacyjnej B&R zajmującej się oprogramowaniem komputerowym automatyzacji, jest to poważne ułatwienie w pracy projektantów. "Wystarczy wybrać z odpowiednio usystematyzowanego Katalogu Sprzętu moduły i urządzenia i umieścić je metodą "kliknij i przeciągnij" w strukturze drzewa lub w dwuwymiarowym obrazie szafy sterowniczej." Tak uzyskaną topologię można oznakować i wydrukować.

Program System Designer ostał opracowany we współpracy z ekspert ds. użyteczności, dr Elke Deubzer z Biura Projektów – Instytutu ds. Inżynierii Użyteczności i Rozwoju Organizacyjnego. "Intuicyjnie proste, łatwe w użyciu interfejsy ułatwiają różnym grupom użytkowników zapoznanie się z wyznaczonymi zadaniami i ich wykonanie. Ostatecznym efektem jest krótszy czas od powstania koncepcji do przekazania produktu finalnemu odbiorcy" – mówi Dr Elke Deubzer.

Please choose country and language:

B&R Logo