Please choose country and language:

Monitorowanie stanu maszyny również dla sprzętu mobilnego

Modułowy sterownik X90 i system I/O można teraz wyposażyć w funkcje monitorowania stanu. Problemy mogą być wykryte we wczesnych etapach i korygowane, zanim doprowadzą do nieplanowanego przestoju. Predykcyjne utrzymanie ruchu, oparte na monitorowaniu stanu maszyny, pozwala zmaksymalizować dostępność maszyny oraz ograniczyć koszty nieplanowanych przestojów.

Moduł X90 pozwala operatorom na stałe monitorowanie stanu sprzętu. Wyniki pomagają dokładnie określić, które komponenty wymagają konserwacji. Pozwalają również odpowiednio zaplanować prace serwisowe. Typowe aplikacje obejmują ciągłe monitorowanie ruchomych elementów maszyny, takich jak zespoły hydrauliczne, pasy, przekładnie i silniki. Przetworzone dane z czujników są również dostępne do wykorzystania w aplikacji.

Please choose country and language:

B&R Logo