Please choose country and language:

B&R podejmuje wysiłek zmierzający do rozwoju OPC UA

B&R jest obecnie reprezentowany w Technical Advisory Council (TAC) Fundacji OPC. Ten krok zwiększa rolę B&R w strategicznym postępie w standardzie OPC UA. Powołanie do TAC jest hołdem dla zaangażowania B&R w wiele grup roboczych Fundacji OPC.

Dzięki członkostwu takich firm jak Microsoft, SAP, Rockwell i Siemens, TAC jest najwyższym organem technicznym w ramach Fundacji OPC. Rada ma wyznaczać strategiczny kierunek rozwoju OPC UA w sposób maksymalizujący korzyści użytkowników. Ma uprawnienia do tworzenia technicznych grup roboczych i zatwierdzania nowych specyfikacji OPC UA.

B&R będzie reprezentowany w TAC przez dr Dietmara Brucknera. Dr Bruckner jest dyrektorem technicznym Open Automation Technologies w firmie B&R, odpowiedzialnym za wszystkie działania związane z rozwojem środowiska OPC UA TSN. "Bardzo się cieszę z pracy w TAC", mówi. "Razem będziemy dokonywać szybkich postępów w Pub/Sub i TSN. W połączeniu ze specyficznymi aplikacjami towarzyszącymi OPC UA, wkrótce będziemy mogli zaoferować jednolity standard ciągłej komunikacji od czujnika do chmury. "

Please choose country and language:

B&R Logo