Please choose country and language:

Automatyczne strojenie pętli

B&R wprowadza nowe oprogramowanie do sterowania aplikacjami hydraulicznymi. Elementy te zapewniają łatwiejszy dostęp do zaawansowanych funkcji sterowania pętlą zamkniętą i pomagają programistom w projektowaniu, symulacji, wirtualnym uruchamianiu i diagnozowaniu systemów hydraulicznych. mapp Hydraulics firmy B&R dostarcza wiele nowych funkcji, szczególnie dla napędów o zmiennej prędkości obrotowej.

Dzięki funkcji autotuningu system automatycznie optymalizuje parametry pętli dla regulatora ciśnienia hydraulicznego. To zwiększa zarówno jakość jak i wydajność systemu. Zoptymalizowane parametry kontroli ciśnienia pomagają również zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przeciążeniem lub kawitacją.

Jeśli autotuning jest używany podczas pracy, oprogramowanie maszyny może automatycznie skalibrować sterownik, zmieniając się w zależności od warunków otoczenia lub innych czynników, takich jak siły obciążenia lub właściwości.

Inny komponent mapp Hydraulics automatycznie oblicza maksymalne wartości przyspieszenia i hamowania dla napędu hydraulicznego. Napęd porusza się autonomicznie w obszarze roboczym zdefiniowanych przez użytkownika dla danej osi hydraulicznej. To znacznie skraca czasy uruchomienia osi hydraulicznych.

Please choose country and language:

B&R Logo