Please choose country and language

Zainteresowanym studentom III i IV roku lub absolwentom kierunków: Automatyka i robotyka, Mechatronika, Elektrotechnika, lub pokrewnych oferujemy praktyki. Plan praktyk obejmuje: Szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC i napędów oraz tworzenia wizualizacji, programowanie sterowników, programowanie napędów, tworzenie interfejsów człowiek-maszyna na panelach operatorskich, komunikacja za pomocą sieci przemysłowych, realizacja projektu końcowego.

Zainteresowany? Aplikuj wysyłając swoje CV oraz list motywacyjny

W tytule e-maila napisz w jakim biurze chciałbyś odbyć praktyki.

Zapraszamy!

B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Tel. : +48 61 8460 500
Fax. : +48 61 8460 501
jobs.pl@br-automation.com

Please choose country and language

B&R Logo