Please choose country and language

"Perfekcja w automatyce" - slogan ten doskonale podsumowuje cel, jaki sobie stawiamy czyli zaspokojenie wymagań naszych klientów i potrzeb rynku. Aby tego dokonać, konieczne jest ustalenie norm oraz nieprzerwane udoskonalanie naszych produktów, procesów i usług.

Stawiając czoła temu zadaniu zespół Zarządzania Jakością wykorzystuje systematyczne i profesjonalne podejście wspierania wszystkich jednostek biznesowych poprzez cały cykl życia produktu. Kwalifikacje naszych pracowników zdobywane w ramach szkoleń wewnętrznych oraz we współpracy z naszymi zewnętrznymi partnerami - zarówno dostawcami jak i klientami - są również integralną częścią wychodzenia naprzeciw wysokim standardom.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo