Please choose country and language

Dział zakupów jest istotnym łącznikiem z firmą i oferuje możliwość konsekwentnej redukcji kosztów całkowitych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jakości niezbędnej dla powodzenia interesów. Partnerstwo z naszymi dostawcami jest ważną częścią filozofii naszej firmy.

Strategiczne Zaopatrzenie

Pracownicy zespołu Zaopatrzenia są ekspertami dla określonej grupy produktów i pracują nad stworzeniem średnio - i długoterminowych strategii zaopatrzenia z uwzględniem grup materiałowych i zarządzaniem dostawcami. Jako część kluczowego zarządzania zapasami, ważnym zadaniem zespołu Działu Zaopatrzenia jest zarządzanie kontraktami, tak by sprostać różnym potrzebom firmy.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo