Please choose country and language

Nasz zespół działa innowacyjnie i z zaangażowaniem, posiada kwalifikacje dzięki którym może świadczyć klientom na całym świecie najwyższej klasy usługi wsparcia. Otwartej i odbywającej się w duchu zaangażowania współpracy, towarzyszy wyjątkowo wysoki stopień identyfikacji z firmą. Podobnie jak z klientami, również z naszymi pracownikami rozwijamy długoterminowe relacje. To czyni firmę B&R odpowiedzialnym i rzetelnym pracodawcą.

Co nas wyróżnia?

 • Przyjazna atmosfera i praca w duchu szacunku i zaufania
 • Kultura korporacyjna wspierająca otwarty dialog pomiędzy różnymi szczeblami
 • Proces podejmowania decyzji bez zbędnej biurokracji
 • Skuteczna współpraca
 • Przywództwo oparte na zaufaniu i uczciwości
 • Pracownicy łatwo identyfikują się z firmą
 • Ograniczona do minimum rotacja pracowników

Co oferujemy?

 • Interesujące i zróżnicowane stanowiska pracy z indywidualną odpowiedzialnością
 • Intensywne szkolenia
 • Konsekwentne i kompleksowe szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym w naszej własnej Automation Academy
 • Możliwości dalszego rozwoju
 • Doświadczenie w pracy na rynku międzynarodowym
 • Doskonałe warunki pracy
 • Praca w ramach dynamicznego i umotywowanego zespołu
 • Elastyczne godziny pracy
 • Restauracja i kiosk do dyspozycji pracowników (Austria)

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo