Please choose country and language

Wyznaczamy trendy w produkcji maszyn włókienniczych

B&R ma wieloletnie doświadczenie w automatyzacji maszyn włókienniczych. Wielu renomowanych producentów maszyn polega na innowacyjności produktów B&R; pozwala im to podnieść własną konkurencyjność technologiczną w swojej branży. B&R oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji maszyn włókienniczych wszelkiego typu, przez co jest idealnym partnerem dla tych, którzy poszukują kompletnych rozwiązań.

Większa wydajność maszyn

Seria napędów ACOPOSmulti, zaprojektowana specjalnie do maszyn wieloosiowych, przynosi wiele korzyści producentom maszyn włókienniczych. Urządzenia można wyposażać w różne układy chłodzenia; mogą być one dzięki temu chłodzone optymalnie, niezależnie od miejsca instalacji, nawet w najmniej sprzyjającym środowisku. Jako że serwonapędy mają niezwykle zwartą konstrukcję, można je instalować w mniejszych szafach sterowniczych.

Linie produkcyjne zintegrowane sieciowo

Tak, jak w sportach zespołowych, w zintegrowanych liniach produkcyjnych liczy się wysiłek całego zespołu. B&R, jako dostawca rozwiązań, dysponuje technologią do optymalizacji całych systemów. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów cząstkowych.

Trwała wartość

B&R współpracuje z wieloma producentami maszyn i jest świadomy wagi długotrwałej dostępności produktów dla swoich klientów. Starannie analizując i dobierając wszystkie stosowane elementy B&R gwarantuje, że wszystkie jego produkty spełniają najwyższe standardy jakości, niezawodności i długotrwałej dostępności. Skalowalność i zgodność sprzętowa zapewniają możliwość wielokrotnego użycia.

24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Przemysł maszynowy wymaga dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. B&R, firma z wysokokwalifikowaną kadrą obecna na rynkach międzynarodowych, oferuje intuicyjne funkcje diagnostyczne, zdalną diagnostykę, otwarte interfejsy i powszechną dostępność elementów automatyki. Czynniki te zapewniają niezakłóconą produkcję bez zbędnych przestojów.

Całkowity koszt użytkowania (TCO)

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemów coraz częściej bierze się pod uwagę koszt całkowity. B&R wspiera swoich klientów poprzez wysoką dyspozycyjność, ujednoliconą obsługę, modułową budowę urządzeń, zgodność z całym systemem i światową sieć pomocy technicznej. Współpraca z B&R się opłaca.

Otwarta i elastyczna architektura

Systemy B&R obsługują standardowe interfejsy komunikacyjne, zarówno na poziomie maszyny, jak i systemu ERP. To samo oprogramowanie sterowników PLC można wykorzystywać we wszystkich urządzeniach. Konieczne jest jedynie skonfigurowanie nośnika i protokołu komunikacyjnego. Dynamiczne konfiguracje modułów we/wy pozwalają na użytkowanie tego samego oprogramowania w różnych topologiach sprzętowych. W efekcie uzyskuje się ekonomiczne i bardzo elastyczne rozwiązanie.

Bezpieczeństwo

openSAFETY to koncepcja, według której tradycyjne układy zabezpieczające zastępuje się inteligentną elektroniką. Zwartą budowę maszyn i linii umożliwiają najkrótsze czasy odpowiedzi obwodów zabezpieczenia oraz najwyższy stopień elastyczności w architekturze automatyki. Można je łatwo wdrożyć przy maksymalnej swobodzie projektowania i zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Otrzymywanie włókna
 • Sterowanie całą linią: otwieranie, czyszczenie, mieszanie, zgrzeblenie
 • Inteligentna integracja sieciowa maszyn
 • Modułowe zarządzanie systemem
Czesanie
 • Maksymalna szybkość czesania
 • Optymalny ruch grzebienia
 • Precyzyjne sterowanie chwytakiem
Wyciąganie
 • Szybkie pomiary tarczy skanującej
 • Zintegrowana analiza FFT
 • Kontrolowana jednorodność taśmy
 • Automatyczny zmieniacz pojemników
Przędzenie
 • Precyzyjne ruchy ławy obrączkowej
 • Automatyczne łączenie zerwanych nici
 • Automatyczna zmiana i transport cewek
Tkanie
 • Najwyższy poziom wprowadzania wątku
 • Konfigurowalne krzywkowe mechanizmy sterujące do dysz wprowadzających
 • Prosta integracja urządzeń dodatkowych
Dzianie
 • Prosta zmiana wzoru
 • Wiele odmian splotów
 • Elektroniczny wybór igły
 • Krótkie czasy przygotowania
Produkcja włóknin
 • Maszyny do geotekstyliów
 • Igłowarki
 • Maszyny do produkcji włóknin typu spunbond
 • Mechanizmy rozciągowe
 • Maszyny do cięcia
 • Nawijarki
Wykończalnictwo
 • Optymalne orientowanie z zintegrowanym systemem kontroli wzoru
 • Farbowanie i powlekanie
 • Zintegrowana regulacja naprężenia
Drukowanie
 • Najwyższy poziom synchronizacji
 • Wysoka rozdzielczość kątowa
 • Elastyczne grupowanie zespołów drukujących
Prasowanie i składanie
 • Elastyczne sterowanie procesem
 • Regulacja naprężenia
 • Precyzyjna regulacja temperatury
 • Elastyczność w odniesieniu do wielkości wyrobu
Pranie, farbowanie, bielenie
 • Elastyczne programy prania
 • Monitorowanie przepływu materiałów z użyciem czytnika kodu paskowego
 • Konfiguracja parku maszynowego
 • Centralny nadzór nad stanowiskami maszyn
Wytłaczanie
 • Sterowanie pracą napędów ślimaka
 • Profile startu
 • Regulacja nacisku
 • Konfiguracja stref
 • Synchronizacja całości systemu
 • Ustawianie parametrów kolejnych urządzeń
Nawijanie
 • Dokładna regulacja naprężenia
 • Najwyższy poziom synchronizacji
 • Zmienne wzory układania
 • Stacje nawijania zintegrowane sieciowo
 • Najwyższe prędkości nawijania
Tkanie i splatanie
 • Monitorowanie nitki osnowowej i wątkowej
 • Plecionki 2D i 3D
 • Zmienne profile grup wyplatających
 • Krótkie czasy przygotowania

Please choose country and language

B&R Logo