Please choose country and language

"Od odwiertu aż po baryłkę - B&R to najlepszy wybór"

B&R współpracuje z największymi wydobywcami ropy naftowej i gazu ziemnego już od ponad 25 lat. W aplikacjach przygotowawczych, wykonawczych i uszlachetniających zainstalowano do tej pory ponad 10.000 systemów sterowania.

Wyzwania, jakie stawia przyszłość

Najpilniejsze wyzwania wynikają z konfliktu pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem a kurczącymi się zasobami. Utrzymanie złotego środka wymaga inwestycji w jeszcze bardziej efektywne technologie wydobycia i obróbki, jak np. energia z gazu, co umożliwi wznowienie wydobycia w wycofanych z eksploatacji pól naftowych i gazowych. To samo tyczy się zasobów jeszcze niewykorzystanych, w tym źródeł surowców, z których do tej pory wydobycie uznawano za nieekonomiczne - piasków roponośnych, frakcjonowania i odwierty głębinowe. Konflikt pomiędzy podażą a popytem zwiększa również znaczenie magazynowania, skraplania gazu ziemnego oraz transportu długodystansowego (np. przepompownie ropy, węzły skroplonego gazu ziemnego i rurociągi dalekobieżne). Wzrasta również znaczenie coraz bardziej rygorystycznych przepisów ochrony środowiska.

Rozwiązania

Oferowane przez B&R rozwiązania znajdują zastosowanie na każdym etapie - od wydobycia i produkcji, po transport, magazynowanie i fakturowanie. Dlatego właśnie "od odwiertu aż po baryłkę - B&R to najlepszy wybór".

B&R oferuje rozwiązania automatyzacyjne obejmujące zakres od poziomu terenowego i sterowania (aż do SIL3), po poziom DCS/SCADA/partia, włącznie z połączeniem z systemami Poziomu 2 (wysyłka/MES/MIS).

Współpraca B&R z firmami z branży ropy naftowej i gazu ziemnego ma charakter bezpośredni i pośredni - przy udziale partnerów B&R legitymujących się rozległą wiedzą specjalistyczną. Nasi klienci otrzymują optymalne wsparcie ze strony działu sprzedaży i działu wykonawczego, co pozwala wypracować najlepsze możliwe rozwiązanie.

Użytkownicy końcowi mogą zdecydować, czy chcą by dostawy wykonywane były przez B&R, SI lub EPC.

Wizja

Nasz cel to zintegrowana automatyzacja wszystkich funkcji (w postaci "całkowicie zintegrowanego produktu") dla źródeł energii opartej na węglowodorach, takich jak gaz ziemny, ropa naftowa czy produkty destylowane - bez względu na to, czy surowce te wykorzystują konsumenci przemysłowi czy prywatni.

W każdym momencie i w dowolnym miejscu dostępne są wszystkie wymagane informacje, a to gwarantuje przejrzystość procesów i efektywne spełnianie wymagań. Pomocne informacje:

 • Zwiększanie dostępności systemu,
 • Optymalizacja procesów poprzez ocenę efektywności (kluczowe wskaźniki wydajności),
 • Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł wydajnościowych,
 • Obniżanie kosztów poprzez zwiększanie sprawności energetycznej i wprowadzanie oszczędności,
 • Modernizacja sprzęty w trakcie eksploatacji,
 • Wydajne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie wody,
 • Zwiększanie bezpieczeństwa klienta poprzez stosowanie przepompowni gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów rafinowanych
 • Łączenie procesów i wytwarzania energii Zwiększanie dostępności systemu,

Jak wygląda idealny system automatyczny lub DCS (Distributed Control System, pol. rozproszony system sterowania). System taki musi być solidny, zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych (-40 do +70 ), a także musi zapewniać wysoki poziom dostępności. System taki musi być również autorstwa firmy doskonale rozumiejącej interfejsy łączące różne technologie, oferującej pełną skalowalność oraz uproszczoną politykę licencjonowania.

W pojedynczym systemie musi istnieć również możliwość łatwego zaimplementowania struktur lokalnych, zdecentralizowanych i o wyższym poziomie. W ramach lokalnych usług oferujemy również wykonywane w terenie usługi konsultingowe, inżynieryjne i konserwacyjne.

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel na otwarciu eksploatowanej przez Bauer stacji tankowania CNG w Abu Zabi, zbudowanej z wykorzystaniem technologii B&R.
Przygotowanie

Przygotowanie

 • Odwierty gazowe, odwierty gazowe ze stacjami podawania gazu do rurociągów, żurawie pompowe
 • Stacje wydobywcze
 • Separatory ropy, wody, gazu i innych substancji
 • Zakłady odwadniania gazu i stacje regeneracyjne
 • Pochodnie
Działania wykonawcze

Działania wykonawcze

 • Przepompownie
 • Rurociąg - stacje kompresji, stacje telemetryczne, układy wykrywania nieszczelności
 • Analiza jakościowa gazu
 • Przeliczniki przepływu (AGA8, AGA NX19, SGERG, ISO5167, Speed of Sound, DSfG)
 • Raporty (standardowe lub zindywidualizowane)
 • Raporty telemetryczne (norma IEC60870-5-101/104 wdrożona w układzie DCS i na poziomie sterownika)
Uszlachetnianie

Uszlachetnianie

 • Terminal naftowe (monitoring dostaw, podgrzewanie / pompowanie / mycie, magazynowanie tymczasowe, fakturowanie zbiorcze, wysyłka i raportowanie)
 • Terminale gazowe
 • Magazynowanie gazu ziemnego (tryb przychodzący i wychodzący, sterowanie kompresją, fakturowanie zbiorcze, monitoring przepływu gazu, wysyłka i raportowanie)
 • Stacje zbiorników i stacje tankowania
 • Przepompownie dla klientów przemysłowych i podwykonawców

Przynależność do organizacji / certyfikaty

Świadectwo zgodności EAC

RostechNadzor

Ramowy certyfikat zatwierdzający dla instrumentów pomiarowych

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo