Please choose country and language

Właściwe rozwiązanie dla maszyn każdej wielkości

Maszyny do obróbki drewna, zarówno duże jak i małe, wymagają optymalnych rozwiązań sprzętowych dla zapewnienia wydajnej konfiguracji. Szeroka gama produktów B&R, w połączeniu z wyjątkowym pakietem oprogramowania Automation Studio do obsługi sterowników, interfejsów, ruchu i komunikacji umożliwia opracowanie w krótkim czasie maszyn zoptymalizowanych pod kątem sprzętowym, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów całkowitych.

100% integracja sterowania ruchem, CNC i robotyki

Generic Motion Control (GMC) to oprogramowanie dostarczane przez B&R scalające standardowe sterowanie CNC, sterowanie ruchem i robotykę w jedyny w swoim rodzaju system sterowania. Użytkownik takiego systemu ma do dyspozycji inteligentne i wydajne rozwiązanie o wielu zastosowaniach. Przykładowo, możliwe jest połączenie ruchomej głowicy sterowanej numerycznie (stacji CNC) z urządzeniami transportowymi. W takim przypadku ruchy stacji CNC zależne są od ruchu urządzenia transportowego. Program CNC jest realizowany nieprzerwanie podczas transportu elementów. To efektywne i inteligentne rozwiązanie zapewnia większą wydajność produkcji.

Zintegrowana technologia bezpieczeństwa

openSAFETY to zintegrowana technologia bezpieczeństwa o strukturze modułowej. Krótkie czasy cyklu zapewniają krótkie czasy odpowiedzi w obwodach zabezpieczenia. Inteligentna elektronika zastępuje tradycyjne instalacje zabezpieczające i umożliwia skoordynowane działania zapewniające wysoką niezawodność i wydajność w procesach produkcyjnych.

Trwała wartość

Wymierny proces opracowywania systemu produkcyjnego decyduje o jego trwałej wartości. Konfigurowalne i predefiniowane funkcje dla różnych procesów maszynowych ułatwiają opracowywanie systemu. Życzenia poszczególnych klientów można realizować za pomocą bibliotek oprogramowania spełniających międzynarodowe standardy oraz dostosowanych bloków funkcyjnych odpowiadających technologicznemu know-how klienta. Skalowalność i zgodność sprzętowa zapewniają możliwość wielokrotnego użycia.

24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Dla maszyny do obróbki drewna pracującej w ciężkim reżimie produkcyjnym 24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu minimalna ilość przestojów jest tak samo ważna, jak płynnie funkcjonująca automatyka. Intuicyjne funkcje diagnostyczne, otwarte interfejsy, powszechna dostępność elementów automatyki i kompetentny międzynarodowy partner to gwarancja optymalnego wsparcia.

Rozwiązanie liniowe

Tak, jak w sportach zespołowych, w zintegrowanych liniach produkcyjnych liczy się wysiłek całego zespołu. B&R, jako dostawca rozwiązań, dysponuje technologią do optymalizacji całych systemów. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów cząstkowych.

Całkowity koszt użytkowania (TCO)

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemów coraz częściej bierze się pod uwagę koszt całkowity. B&R wspiera swoich klientów poprzez wysoką dyspozycyjność, ujednoliconą obsługę, modułową budowę urządzeń, zgodność z całym systemem i światową sieć pomocy technicznej. Współpraca z B&R się opłaca.

Otwarta i elastyczna architektura

Systemy B&R obsługują standardowe interfejsy komunikacyjne, zarówno na poziomie maszyny, jak i systemu ERP. To samo oprogramowanie sterowników można wykorzystywać w wielu urządzeniach; konieczne jest jedynie skonfigurowanie samego nośnika i protokołu komunikacyjnego. Dynamiczne konfiguracje modułów we/wy pozwalają na użytkowanie tego samego oprogramowania w różnych topologiach sprzętowych. W efekcie uzyskuje się ekonomiczne i bardzo elastyczne rozwiązanie.

Paletowanie
 • Zwiększona wydajność dzięki zastosowaniu silników liniowych
 • PLCopen Motion Control
 • Różnorodne kinematyki
 • Różne kinematyki
 • Nadzór nad przestrzenią roboczą
 • Obniżenie kosztów dzięki obsłudze trzech silników przez jeden napęd
Szlifowanie
 • POWERLINK: przemysłowy, w czasie rzeczywistym, deterministyczny
 • Bezzakłóceniowa synchronizacja wejść, wyjść i taśmy przenośnikowej
 • Elastyczna konfiguracja sprzętu i oprogramowania
 • Skalowalne rozwiązania
Lakierowanie
 • Sterowanie z przenośnego pulpitu
 • Otwarta architektura zapewniona przez POWERLINK
 • Sterowanie numeryczne lub generowanie punktów zadanych (planowanie trajektorii)
 • Bezpośredni napęd robotów lakierniczych
Przetwarzanie CNC
 • 16 równoległych kanałów CNC
 • 15 osi na każdy kanał
 • Dynamiczne przyłączanie i odłączanie osi do i od kanałów
 • Do 100 osi lub wrzecion
 • Indywidualizowane funkcje PLC/CNC
 • Tabela narzędzi o maksymalnie 499 pozycjach
 • Konfigurowalny Interpreter dla najwyższego poziomu integracji CNC i sterownika, jak również dla funkcji użytkownika definiowanych w kodzie ISO
 • Otwarta platforma do niejednorodnych systemów napędu: serwomotory, silniki krokowe, osie hydrauliczne, napędy bezpośrednie
 • Zintegrowane oprogramowanie do dynamicznego i wysoce precyzyjnego sterowania hydraulicznego
Wiercenie
 • Sterowanie numeryczne
 • Równoczesne sterowanie kilkoma wiertłami
 • Dynamiczne sprzęganie osi
 • Pozycjonowanie w trybie online
 • Napęd zastępuje dodatkowe czujniki
Frezowanie czopów
 • Otwarta komunikacja - Ethernet
 • Sprawna wymiana danych
 • Zintegrowane rozwiązanie monitorowania linii
 • Zarządzanie modułami we/wy z dokładnością synchronizacji 1µs
 • Standardowa integracja sieciowa linii maszyn
Klejenie
 • Sprzężenie CAM i CNC do profili zaokrąglonych
 • Elektroniczna przekładnia
 • Piły latające
 • Profile specjalne
 • Funkcje wyzwalania

Frezowanie
 • Wybór narzędzia w komunikacji otwartej poprzez POWERLINK
 • Optymalizacja okablowania dzięki otwartym magistralom Fieldbus
 • Zdalne moduły we/wy z ochroną IP20 i IP67
 • Zoptymalizowanie okablowanie
 • Obliczenia w trybie online
Prasowanie
 • Regulacja temperatury podczas laminowania
 • Regulacja prędkości zależna od materiału i nacisku podczas laminowania
Suszenie
 • Ocena wielu danych pomiarowych do optymalizacji procesu suszenia
 • Regulacja temperatury i wilgotności pod kątem oszczędności energii
 • Zwarta konstrukcja urządzeń
 • Bezpośrednie połączenie między MATLAB / Simulink i B&R Automation Studio pozwala na szybkie wdrażanie złożonych modeli matematycznych
 • Wydajne procesory do obliczania modeli matematycznych
 • Brak ograniczeń pamięci
Cięcie
 • Ekonomiczne
 • Zwarta automatyka
 • Wysoka elastyczność produkcji
Korowarka
 • Laserowy pomiar przekroju pnia
 • Obliczanie powierzchni korowania
 • Synchronizacja noża z ruchem pnia
 • Serwonapędy z zintegrowanymi układami we/wy zapewniają krótkie czasy odpowiedzi
 • Obiektowe moduły we/wy z odległościami między modułami do 100 m
 • Sterowanie z przenośnego pulpitu

Please choose country and language

B&R Logo