Please choose country and language

Produkcja materiałów poligraficznych w przyszłości

Materiały poligraficzne przyszłości muszą być atrakcyjne, wyrafinowane i zindywidualizowane. Wymagać będą systemów produkcyjnych o wysokiej sprawności i dyspozycyjności, jak również jak najkrótszych czasów produkcji i dostawy. Wysoki poziom automatyzacji systemu i technologia Digital Workflow to elementy niezbędne dla ekonomicznie wydajnego procesu produkcyjnego. Automatyzacja to kluczowa technologia w produkcji materiałów drukowanych przyszłości.

Indywidualne rozwiązania

Ze względu na coraz większą indywidualizację i personalizację materiałów drukowanych dla marketingu selektywnego i zorientowanego na określonego odbiorcę, coraz ważniejsze stają się małe zamówienia i krótkie serie produkcyjne. B&R, jako partner w automatyzacji, podejmuje wyzwanie zwiększonej elastyczności w produkcji, eliminowania przestojów, minimalizacji odpadów i poprawy wydajności gdy maszyny łączone są w ciągi produkcyjne.

Stabilność i bezpieczeństwo inwestycji

Wymierny proces opracowywania systemu produkcyjnego decyduje o trwałej wartości maszyn i systemów. Konfigurowalne predefiniowane funkcje dla różnych procesów maszynowych pozwalają obniżyć koszty opracowywania oprogramowania. Życzenia poszczególnych klientów można realizować za pomocą bibliotek oprogramowania spełniających międzynarodowe standardy oraz dostosowanych bloków funkcyjnych odpowiadających technologicznemu know-how klienta. Skalowalność i pełna kompatybilność sprzętu gwarantują bezpieczeństwo inwestycji niezależnie od rozwoju oprogramowania.

Rozwiązania liniowe

Tak jak w sportach zespołowych, w zintegrowanych liniach produkcyjnych liczy się wysiłek całego zespołu. B&R, jako dostawca rozwiązań, dysponuje technologią do optymalizacji sterowanego cyfrowo toku pracy. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów produkcyjnych.

Najwyższa dyspozycyjność w czasie pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

W prawdziwie konkurencyjnej gospodarce decyzje dotyczące systemów coraz częściej podejmuje się na podstawie kosztu całkowitego. Wyjątkowy poziom dyspozycyjności systemu, doskonałe właściwości eksploatacyjne maszyn, ujednolicona obsługa, łatwe w użytkowaniu urządzenia modułowe, kompatybilność w całym systemie oraz efektywna światowa sieć wsparcia technicznego stanowią o istotnym obniżeniu kosztów całkowitych. Współpraca z B&R się opłaca.

Z komputera na płytę
 • Wysoka precyzja pozycjonowania
 • Wysoki poziom synchronizacji
 • Maksymalna rozdzielczość
Nawijanie
 • Regulacja naprężenia rozciągającego z wałkiem pomiaru siły
 • Regulacja tańczącej rolki
 • Kompensacja bezwładności masy
 • Zmiana wałka w locie
Drukowanie na materiale z roli
 • Najwyższy poziom synchronizacji
 • Wysoka rozdzielczość kątowa
 • Elastyczne grupowanie zespołów drukujących
Kontrola znacznika
 • Kontrola registru wzdłużna i boczna
 • Minimalizacja odpadów
 • Przetwarzanie sygnałów czujnika
 • Efektywna diagnostyka dzięki pełnej integracji
Drukowanie na produktach
 • Nakładanie kolorów sterowane przez produkt
 • Dokładne pozycjonowanie obrazów
 • Automatyczne czyszczenie
 • Precyzyjna tolerancja nakładania
Drukowanie na arkuszach
 • Regulacja marki bocznej
 • Wysokodynamiczny krzywkowy mechanizm sterujący
 • Automatyczna zmiana płyt
 • Ciągłe podawanie arkuszy
Falcowanie
 • Automatyczna konfiguracja formatu
 • Śledzenie arkusza w całej linii
 • Minimalne czasy zmiany formatu
 • Automatyczny pomiar arkusza wzorcowego
 • Automatyczna konfiguracja systemu
Zbieranie i zszywanie
 • Automatyczna konfiguracja formatu
 • Automatyczna synchronizacja wszystkich samonakładaczy
 • Monitorowanie sekwencyjne
 • Oprawa selektywna
 • Dynamiczna konfiguracja maszyny
Zbieranie sfalcowanych arkuszy
 • Elektroniczne sterowanie wałem transmisyjnym
 • Kontrola arkuszy
 • Delikatne bezsmarowe prowadzenie arkuszy
Oprawa
 • Zsynchronizowane etapy procesu
 • Dozowanie kleju
 • Trwałość skleiny
 • Regulacja temperatury kleju
Cięcie i wykrawanie
 • Automatyczna konfiguracja formatu
 • Regulowana siła docisku
 • Czysta krawędź tnąca
Wstawianie i klejenie
 • Indywidualizacja wkładek
 • Śledzenie produktu
 • Dynamiczna konfiguracja oprogramowania maszyn
 • Szybki i precyzyjny pomiar grubości
 • Kontrola jakości w trakcie produkcji
Transport i magazynowanie
 • Systemy przesyłania arkuszy
 • Systemy przenośników cyklicznych
 • Śledzenie produktu
 • Nawijanie
 • Technika stosowania prętów
Adresowanie i pakowanie
 • Dokładne zliczanie
 • Precyzyjne odbieranie produktu z przenośnika
 • Adresowanie indywidualne
 • Synchronizacja z maszyną zbierającą
Układanie krzyżowe i paletowanie
 • Wysoka precyzja układania
 • Zabezpieczenie produktu
 • Dowolny wzór
 • Synchronizacja z przenośnikiem odstawczym
 • Krótkie czasy jednostkowe
Rozwiązania liniowe
 • JDF
 • Sterowany cyfrowo tok pracy
 • Łącze ERP
 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
 • Dynamiczna konfiguracja maszyny
 • Redundantne etapy produkcji

Please choose country and language

B&R Logo