Please choose country and language

Napełnianie z synchronizacją na poziomie µs

Platforma automatyki B&R może sterować zarówno grawimetrycznym (opartym na poziomie) jak i objętościowym (opartym na przepływie) procesem napełniania z synchronizacją zaangażowanych zaworów i czujników w czasie rzeczywistym. POWERLINK i NetTime zapewniają synchronizację na poziomie µs, spełniającą nawet najostrzejsze wymagania rynku.

Maksymalną wydajność kontroli ruchu

Dzięki działającemu w czasie rzeczywistym protokołowi Ethernet POWERLINK i rozległemu zakresowi rozwiązań w zakresie kontroli ruchu B&R, linie produkcyjne mogą pracować z wydajnością do 2.000 produktów na minutę. B&R pozwala na jednoczesną poprawę zarówno jakości, jak i produktywności.

Dzięki cyklowi komunikacji 400 µs i pętli prądowej 50 µs, seria ACOPOS zapewnia niezwykle szybkie przejścia profili krzywkowych w oparciu o zdarzenia, których potrzebują dzisiejsze wysokowydajne maszyny do pakowania. Bez konieczności programowania, napęd rekompensuje odchylenia profili krzywkowych co 400 µs. Ten znakomity wynik jest całkowicie niezależny od tego, jak dobry jest kontroler lub ile rzeczywistych lub wirtualnych osi jest wykorzystanych w zastosowaniu.

Dane wejściowe z sond dotykowych są przetwarzane w czasie poniżej mikrosekundy w napędach ACOPOS dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań takich, jak kontrola rejestrów, synchronizacja taśmy, cięcie obrotowe lub jednoostrzowe oraz kontrola jakości. Taka prędkość umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym i płynniejsze przejścia pomiędzy profilami ruchu bez wpływu na opracowanie oprogramowania dla aplikacji.

Klejenie, znakowanie oraz wykrywanie odpadów z precyzją 1 µs

B&R NetTime zapewnia wydajną synchronizację w czasie rzeczywistym poprzez POWERLINK. Pozycje enkodera (rzeczywiste lub wirtualne) i rozproszone kanały we/wy (analogowe lub cyfrowe) synchronizowany są z precyzją 1 µs.

Eliminuje to konieczność stosowania urządzeń zewnętrznych do cyfrowego przełączania krzywek wymaganych przez wysokowydajne maszyny do pakowania dla zastosowań takich jak dozowanie kleju, znakowanie produktów i odrzucanie odpadów.

Wyjścia cyfrowego modułu NetTime mogą być kontrolowane przy niezwykle krótkich czasach wysokiego/niskiego sygnału z rozdzielczością 125 ns. W taki sam sposób, zbocza szybkich wejść takie jak rejestry lub znaki wykrycia produktu są odnotowywane ze znacznikiem czasu 1 µs.

Wszechstronna biblioteka technologii oferuje prosty interfejs użytkownika do skonfigurowania interakcji między czujnikami pozycji a siłownikami - z automatyczną konwersją czasu/pozycji i kompensacją czasu opóźnienia.

Automatyczną identyfikację jednostki klejącej

Użytkownicy końcowi wymagają maksymalnej elastyczności w produkcji, dlatego wciąż inwestują w modułowe, mechatroniczne maszyny do etykietowania. Elementy przyklejane muszą być przekazane z maszyny do maszyn bardzo szybko - to właśnie powód, dla którego opracowany został POWERLINK. Dzięki standardowym funkcjom automatycznego wykrywania węzłów i możliwości podłączania podczas pracy, POWERLINK pozwala na szybkie i bezproblemowe wprowadzanie zmian bez zatrzymywania produkcji, a to zwiększa dostępność i Całkowitą Efektywność Sprzętu.

W pełni elastyczne sterowanie ruchem

Kiedy w maszynach do pakowania są wykorzystane elektroniczne profile krzywkowe, często konieczna jest zmiana profili ruchu przy włączonym urządzeniu. Niektóre przykłady obejmują zmianę produktu lub opakowania, korektę rejestrów, funkcje jednoczesnego cięcia i uszczelniania, monitoring taśmy i obsługę produktu. Cam Profile Automat pozwala operatorom maszyny na zmianę profili ruchu dynamicznie bez konieczności jakichkolwiek nowych obliczeń na kontrolerze. Przygotowanie zastosowania staje się łatwiejsze i szybsze, ponieważ wydajność jest gwarantowana niezależnie od mocy obliczeniowej kontrolera, podłączalności sieci oraz liczby kontrolowanych osi.

Cam Profile Automat umożliwia generowane nowych profili i ich przechowywanie bezpośrednio w kontrolerze serwomechanizmów co każde 400 µs. Programista może określić wiele różnych warunków granicznych i limitów takich jak typ profilu, pozycja, prędkość, przyspieszenie i rotacja Optymalny profil transformacji jest wyliczany w czasie rzeczywistym, uwzględniając zewnętrzne zdarzenia, takie jak stany sprzętu i oprogramowania.

Cam Profile Automat firmy B&R łączy w sobie zalety scentralizowanego programowania, rozproszenia i wysoce elastyczne zmiany profili - wszystko przy najwyższych prędkościach osiąganych przez najszybsze maszyny na rynku. Profile krzywkowe są programowane i konfigurowane w środowisku inżynierskim B&R Automation Studio. Cam Profile Automat to w pełni programowe rozwiązanie dostarczane jako standardowa funkcja wszystkich serwonapędów ACOPOS.

Sterowanie napędem z optymalną wydajnością

Technologie sterowania napędem B&R zapewniają wydajność wymaganą do uzyskania najlepszej jakości uszczelnienia przy najwyższej prędkości produkcji. Wykorzystując bloki funkcyjne MC_MoveAdditive i MC_BR_TorqueControl wraz z PLCopen, można przełączać pomiędzy kontrolą pozycji a precyzyjną kontrolą momentu obrotowego w ciągu 400 µs.

Kontrola płyt obrotowych

B&R oferuje wysoce elastyczne rozwiązania w zakresie sterowania napędem, zupełnie niezależne od typu wykorzystywanej technologii silnika - czy są to serwomotory, silniki momentowe czy krokowe. Dzięki Generic Motion Control (GMC), producent OEM ma swobodę wyboru siłownika najbardziej odpowiedniego dla każdego projektu. Zapewnia to najlepszy stosunek cena/wydajność za każdym razem, bez konieczności jakichkolwiek zmian w uprzednio opracowanym oprogramowaniu. Kompaktowe serwomotory czy silniki krokowe z ACOPOSmicro obejmują cały zakres wydajności wymagany do kontrolowania płyt obrotowych urządzenia etykietującego.

Oszczędzanie energii dzięki regeneracji zasilania

Maszyny muszą nieustannie przyspieszać i zwalniać ciężkie ładunki w praktycznie każdym cyklu produkcyjnym. Układ napędowy B&R ACOPOSmulti przekształca energię kinetyczną generowaną podczas hamowania na moc a następnie przesyła ją z powrotem do sieci zasilającej. Można w ten sposób zregenerować do 30% ogólnego zużycia energii - co zapewnia znaczne obniżenie kosztów.

Odzyskiwanie energii nie dopuszcza do generowania ciepła przez rezystory hamujące, co sprawia, że nie trzeba montować i konserwować drogich systemów chłodzenia. Zintegrowany system odzyskiwania energii jest nie tylko wysoce wydajny, ale również przyjazny środowisku.

Wyrównanie butelek i etykiet bez kamery

B&R opracowała wydajny algorytm przetwarzania obrazu określający ustawienie butelki bez użycia kamery. Zamiast tego, do wykrywania wytłoczeń na butelce służy standardowy czujnik. Standardowy moduł wejścia analogowego X20 odczytuje dane analogowe w tempie próbkowania 100 µs i zapisuje dane w buforze bezpośrednio w module. Następnie algorytm analizuje buforowane dane i wylicza wymagany ruch pozycjonujący płyty obrotowej.

Cały proces ustawiania zajmuje niecałe 400 ms, włączając:

 • Uchwycenie wytłoczenia / obrazu
 • Transfer danych i przetworzenie algorytmu obrazu
 • Generowanie profili ruchu
 • Ruch płyty obrotowej
 • Etykietowanie
Kontrola folii - specjalność B&R

Wszystkie rodzaje materiałów do opakowań, włączając ultra-cienkie i elastyczne folie, mogą być doskonale przetwarzane za pomocą zestawu technologii B&R. Automatyczna regulacja kontroli prędkości oraz funkcja sterowania z wyprzedzeniem dla prędkości i przyspieszenia zapewniają konieczne naprężenie podczas faz przyspieszania i zwalniania wysokowydajnych maszynach pakujących.

 • Nawijanie/rozwijanie z kontrolą naprężenia taśmy w otwartej pętli w oparciu o moment obrotowy
 • Nawijanie/rozwijanie z kontrolą naprężenia taśmy w zamkniętej pętli, z analogową informacją zwrotną ze swobodnie osadzonego wałka
 • Nawijanie/rozwijanie w zamkniętej pętli z kontrolą naprężenia taśmy, z informacją zwrotną z cyfrowego enkodera
 • Automatyczna zmiana rolki folii z precyzyjnym obliczeniem średnicy, bez konieczności stosowania czujników
 • Inteligentna, predykcyjna korekta rejestrów dzięki bibliotece MC_BR_RegMarkCapture
 • Dokładna kontrola temperatury podczas ogrzewania i chłodzenia ze zintegrowanym algorytmem automatycznego dostrajania
Zgodność z FDA 21 CFR Część 11

Całość sprzętu i oprogramowania od B&R jest w pełni zgodna z przepisami FDA 21 CFR Część 11. B&R zapewnia klientom dodatkowy pakiet bibliotek technologicznych, które wspierają wszystkie kryteria FDA ewidencji i podpisów elektronicznych.

Doskonała integracja precyzyjnych dozowników wielogłowicowych

Pełen zakres rozwiązań B&R do dozowania produktów spożywczych i płynów zapewnia wyróżniające się prędkości wraz z wyjątkową precyzją. Dozownik wielogłowicowy może być płynnie zintegrowany w systemie kontroli VFFS w celu zapewnienia dodatkowej elastyczności, produktywności i łatwości konserwacji.

 • Bezpośrednia kontrola podajników wibracyjnych
 • Wejścia mostka czujnika tensometrycznego z 24-bitową rozdzielczością przetwornika przy 7,5 kHz, bezpośrednio przyłączone do modułów we/wy X20 czy X67 B&R
 • Sterowanie silnikami krokowymi lub bezszczotkowymi w zasobnikach
 • Algorytm oprogramowania zapewniający obliczenie optymalnego ciężaru netto
Pewna jakość ze zintegrowanym systemem wizyjnym

B&R oferuje inteligentne i elastyczne portfolio systemu wizyjnego, które składa się z kamer, obiektywów, oświetlenia i oprogramowania. Bezproblemowa integracja z systemem sterownia B&R umożliwia synchroniczną wymianę danych w całym systemie. Funkcje przetwarzania obrazu są łatwe do skonfigurowania, a aplikacje można tworzyć bez większego wysiłku programistycznego.

Kontrolowane zatrzymywanie zsynchronizowane z osią

Inteligentny system sterowania napędem B&R ACOPOSmulti automatycznie wykrywa spadki zasilania głównego i inicjuje wyłączenie awaryjne. Energia kinetyczna, która pozostaje w silnikach, służy do utrzymania funkcjonalności automatyki do chwili osiągnięcia pełnego zatrzymania. Aktywny moduł zasilania ACOPOSmulti generuje zasilanie 24 VDC dla kontrolerów, modułów we/wy i napędów - eliminując konieczność stosowania zasilaczy bezprzerwowych UPS. Inteligentne rozwiązania B&R zapobiegają przestojom w produkcji i eliminują czasochłonny proces ponownego uruchamiania instalacji po awarii zasilania.

Wydajne przetwarzanie obrazu dzięki Automation PC 910

Wyposażone w najlepsze dostępne na rynku technologie, w tym najnowszą generację procesorów Intel® Core™ serii i, komputery Automation PC 910 są doskonałym wyborem w najbardziej ambitnych zastosowaniach. Złącza USB 3.0 zapewniają doskonałe połączenie dla integracji systemów wizyjnych. Modułowy projekt umożliwia doskonałe dostosowane Automation PC 910 do wymagań każdego zastosowania.

Modułowość maszyn

B&R oferuje sprzęt i oprogramowanie do szybkiego i łatwego opracowania maszyn mechatronicznych z opcjami, które mogą łatwo spełniać wymogi użytkownika końcowego.

 • Serwomotory ze zintegrowanym napędem:
 • Serwomotory z zdecentralizowanym napędem o klasie ochrony IP67.
 • I/O IP67 i IP20, opcjonalne moduły bezpieczeństwa:
 • Silniki krokowe:8OMP i ACOPOSmicro

B&R oferuje producentom maszyn pełen zakres typów silników. Koncepcja Generic Motion Control (GMC) umożliwia opracowanie oprogramowania niezależnie od typu silnika. W przypadku każdego modułu mechatronicznego w maszynie, producent OEM może wybrać dowolne rozwiązanie zapewniające największą swobodę, co z kolei oszczędza czas, zasoby i pieniądze.

Łatwe sortowanie przy użyciu technologii B&R SmartBelt

Biblioteka technologii B&R SmartBelt kontroluje wszystkie ruchy związane z wyrównaniem niesortowanych produktów na przenośniku taśmowym. W maszynach do pakowania pierwotnego i wtórnego, produkty są wyrównywane w regularnych odstępach czasu. W zależności od prędkości taśmy i długości oraz ciężaru samych produktów wymaga to zastosowania jednego lub więcej taśmociągów.

Efektywna integracja robotyki

Za pomocą POWERLINK i B&R Generic Motion Control (GMC) szczególnie łatwo jest zintegrować i zsynchronizować roboty z daną architekturą automatyki. Pracujące z wysoką prędkością maszyny do pakowania mogą łatwo zsynchronizować standardowe systemy kontroli ruchu i wszystkie rodzaje kinematyki - portal, delta, SCARA, ramię przegubowe, a nawet kinematykę specjalną - w pojedynczej, kompletnej platformie sterowania.

Robotyka B&R umożliwia przeprowadzenie prac konserwacyjnych z bezpośrednią interakcją człowiek-robot, jak np. usuwanie zatorów, bez zatrzymywania pracy. B&R oferuje bloki funkcyjne z certyfikacją TÜV do wymaganych aplikacji bezpieczeństwa, zintegrowane poprzez otwarty i niezależny od magistrali protokół openSAFETY.

Roboty Stäubli są dostępne bezpośrednio przez technologię automatyzacji B&R. Jest to możliwe dzięki stosowanemu w napędach uniVAL produkcji Stäubli interfejsowi POWERLINK, który pozwala na transfer programów GMC z kontrolera B&R i ich łatwe uruchomienie.

Bezpieczne sterowanie napędem

Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas konserwacji wymaga stosowania funkcji bezpieczeństwa, które są realizowane bezpośrednio przez napęd, włączając Safety Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI), Safe Operating Stop (SOS) i Safe Torque Off (STO). openSAFETY gwarantuje bezpieczną kontrolę ruchu do SIL 3 zgodnie z IEC EN 62061 czy PLe, Kategoria 4 zgodnie z EN ISO 13849-1.

Dodatkowe informacje o szerokiej gamie funkcji bezpieczeństwa B&R:

www.br-automation.com/en/products/safety-technology/

Bezpieczna współpraca z robotami

Aby roboty przemysłowe mogły współpracować z człowiekiem, prędkość w centralnym punkcie narzędzia musi być bezpiecznie monitorowana. Obszar wokół paletyzatora jest na ogół zabezpieczony przed dostępem ludzi. Niektóre sytuacje jednak wymagają interakcji w celu dokonania ostatecznych poprawek ustawień lub prac konserwacyjnych. Wiele innych procesów wymaga współpracy ludzi i maszyn.

Firma B&R wykonała pierwszy krok na drodze do zaawansowanego bezpieczeństwa robotów dzięki funkcji "SLS at TCP" (Prędkość Ograniczona Bezpieczeństwem w Centralnym Punkcie Narzędzia). W celu ograniczenia prędkości w centralnym punkcie narzędzia do maksymalnie 250 mm/s, zgodnie z wymaganiami przepisów pracy z maszynami, B&R bezpiecznie monitoruje transformacje kinematyczne. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych czujników.

Biblioteka bloków funkcyjnych z certyfikacją TÜV jest dostępna do opracowania niezbędnych programów kontroli bezpieczeństwa. Prosta regulacja parametrów zapewnia nieograniczony projekt kinematyczny. Bezpieczne roboty są szybkie i sprawne.

[textmedia]
Sterowanie maszyn nanoszących etykiety samoprzylepne

Wysokowydajna technologia sterowania silnikami krokowymi firmy B&R pozwala osiągać prędkość linii nawet do 100 m/s. Silniki wciągarki, nawijarki i odwijarki można łatwo zsynchronizować z użyciem elektronicznych profili krzywkowych, nawet w otwartej pętli sterowania.

Opracowane przez B&R biblioteki funkcji pakowania obejmują automatyczną zmianę rolek wraz z obliczeniem średnicy bez zastosowania czujników, a także predykcyjną korektę registrów.

Przesył mocy i danych poprzez pierścień ślizgowy

Rozproszone komponenty sterowania i napędu często są montowane na obracającej się części maszyny. Maszyny takie odbierają napięcie zasilania i sterowania poprzez pierścień ślizgowy. POWERLINK i openSAFETY gwarantują podłączalność nie tylko danych sterowania z certyfikowaną szybkością 100 Mbit/s ale również zasilania 24 V i magistrali 750 VDC do rozproszonych serwonapędów.

W pełni elastyczna kontrola głowic kapslujących

B&R oferuje szeroki wachlarz rozwiązań do kontrolowania głowic kapslujących:

 • Serwomotory ze zintegrowanym napędem:
 • Ultra kompaktowe wysoce dynamiczne serwomotory i napędy:
 • Silniki krokowe:8OMP i ACOPOSmicro
 • Liniowe silniki obrotowe LinMot i ACOPOSmicro

Dzięki B&R, konstruktor maszyny ma swobodę wyboru dowolnego typu silnika, gwarantującego najlepsze rozwiązanie dla danych wymagań. Wykorzystana technologia napędu nie ma wpływu na oprogramowanie. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Generic Motion Control (GMC).

Please choose country and language

B&R Logo