Opis

Urządzenia mobilne takie jak ja smartfony czy tablety są idealnymi przykładami zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI. Technologia web jest całkowicie zamknięta w pakiecie mapp View. Nie ma konieczności nauki osobnego środowiska do tworzenia stron internetowych. Projektanci aplikacji HMI mogą skupić się całkowicie na tworzeniu interfejsu swojej maszyny lub procesu.

Zagadnienia

 • Przegląd aplikacji HMI oraz sprzętu
 • Koncepcja mapp View
 • Tworzenie stron i nawigacja
 • Wygląd - Style
 • Wymiana danych przez OPC UA
 • Integracja plików multimedialnych
 • System użytkowników i ról
 • Obsługa języków
 • Zdarzenia i akcje
 • Wyświetlanie alarmów, wykresów i danych w mapp View

Zadania uczestników

 • Uczestnicy tworzą koncepcję aplikacji HMI.
 • Uczestnicy konfigurują interfejs HMI do sterowania maszyną.
 • Uczestnicy implementują projekt na różne panele operatorskie.
 • Uczestnicy integrują aplikację HMI z maszynami.
 • Uczestnicy testują aplikację na urządzeniach mobilnych.

Dołączone dokumenty

TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji

Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..

Cel i treści

 • Definicja wizualizacji
 • Definicja komunikacji człowiek-maszyna
 • Wizualizacja w automatyzacji
 • Historia wizualizacji w technologii
 • Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
 • Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
 • Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
 • Grupy użytkowników i uprawnienia
 • Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych

Nazwa

Numer modelu

TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji

TM600TRE.00-ENG

TM600TRE.00-ENG

TM611 – Working with mapp View

With mapp View, automation engineers have all the tools they need to create powerful, intuitive HMI applications.
In this training module, all basic mapp View terms are explained. Each theory block is followed by targeted step-by-step exercises that help with project configuration and also strengthen knowledge of mapp View.

Learning objectives and content

 • Understanding mapp View
 • Page creation and navigation
 • Visual appearance - Styling
 • Data binding with OPC UA
 • Integrating media files
 • User role system
 • Localization
 • Events and actions

Description

Order number

TM611 - Working with mapp View

TM611TRE.4B1-GER

TM611TRE.4B1-ENG

TM641 – Display alarms, charts and data in mapp View

mapp View is a powerful yet versatile tool within Automation Studio for designing dynamic HMI applications that allow operators to clearly and intuitively view even the most complex real-life industrial processes in graphic form. A visual editor and pre-designed widgets allow the implementation of individual solutions.

A central aspect of an HMI application is how it displays process values, messages and information about the machine status. Other important functions of an HMI application include displaying alarm lists, trend curves and data management.

Objectives and contents

 • Configuring and displaying alarms
 • Relationship between alarm system and text system
 • Expanded alarm configuration
 • Displaying diagrams
 • Displaying additional data
 • Dynamic graphics

Name

Model number

TM641 – Display alarms, diagrams and data in mapp View

TM641TRE.433-ENG

TM641TRE.433-ENG

TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications

mapp View includes a wide range of combinable and easy-to-configure standard components. The exercises in this training module are designed to increase your existing basic knowledge of mapp View. The additional information, configuration options and combination of various widgets open up entirely new possibilities for designing an HMI application.

The exercises in this training module are divided into several categories. The major aspects here are the dynamics of the created HMI application, using dialog and message boxes as extended tasks of the event and action system and adapting the HMI application to the user.

Objectives and contents

 • Dialog and message boxes
 • Using roles and rights on widgets
 • Animations in the HMI application
 • Tasks with different variable types
 • Exercises with the text system
 • Content engineering in XML
 • Multi-client / Multi-user

Name

Model number

TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications

TM671TRE.433-GER

TM671TRE.433-ENG

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.

 • Prezentacja firmy B&R
 • Filozofia firmy i produkty
 • Praca z Automation Studio
 • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
 • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
 • Wstępna instalacja sterownika
 • Konfiguracja sprzętu
 • Praca z edytorami tekstu i tabel
 • Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
 • Opcje konfiguracji Automation Studio
 • Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
 • Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
 • Przegląd dostępnych języków programowania
Numer modelu

SEM611.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polska

Organizator

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polska

Tel.:
+48 / 61 8460 - 500

Informacje dodatkowe

Od: 04/06/2023
Start: 09:00


Do: 04/07/2023
Koniec: 15:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Polish