Please choose country and language

Każda maszyna niesie ze sobą potencjalne zagrożenia. Dzięki środkom strukturalnym możliwe jest zmniejszenie tego typu ryzyka. Zawsze jednak pozostaje pewien poziom ryzyka, który należy rozpoznać i ocenić. Aplikacje bezpieczeństwa służą do oceny sytuacji związanych z bezpieczeństwem oraz zezwalają na uruchomienie poszczególnych funkcji maszyny. Zintegrowania technologia bezpieczeństwa oraz bezpieczne funkcje napędowe spełniają wszelkie zalecenia bezpieczeństwa wymagane przez przemysł maszynowy, zapewniając jednocześnie duży poziom elastyczności.

Please choose country and language

B&R Logo