Please choose country and language

Maszyna po dostarczeniu do Klienta jest utrzymywana w ruchu przez producenta lub użytkownika końcowego. Różne czynniki mogą spowodować błędy i postój maszyny. Możliwości diagnostyczne dostępne w środowisku sterowania lub na sterowniku B&R mogą być użyte w celu szybkiej oceny sytuacji. Strona domowa B&R i dokumentacja użytkownika również dostarczają wielu wartościowych informacji w tym zakresie. W szkoleniu nie jest wykorzystywane oprogramowanie narzędziowe Automation Studio.

Wymagania

Czas trwania

Numer modelu

Podstawowa wiedza techniczna

2 dni

SEM920.2

Zagadnienia

 • Przegląd systemu B&R i topologii
 • Typowe źródła błędów na maszynach
 • Numery seryjne i numery modeli
 • Wytyczne dotyczące utrzymania systemów B&R
 • Organizowanie części zamiennych i serwisu
 • Narzędzie System Diagnostics Manager
  Zachowywanie zrzutu systemu (System Dump) i dziennika zdarzeń (Logger)
 • Narzędzie Runtime Utility Center
  Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pamięci Compact Flash
  Połączenie online i lista instrukcji
 • Wymiana modułów i dokumentacja
 • Funkcjonalności strony domowej B&R
 • Przykłady i ćwiczenia

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo