Please choose country and language

Projekt dyplomowy jest jednym z krytycznych etapów przed egzaminem końcowym. Dlatego bardzo ważne jest, by dobrze się do niego przygotować. 29 i 30 października zorganizowaliśmy 1-dniowy warsztat zaawansowany dla studentów ostatniego roku, który realizują projekt w ramach pracy dyplomowej z użyciem produktów B&R. Warsztat oparto na kursie przygotowawczym online, składającym się z wideo samouczków i bloków szkoleniowych opublikowanych w Internecie. Studenci, korzystając z infrastruktury sprzętowej udostępnionej w Automation Academy, mogli sprawdzić swoją wiedzę pod opieką doświadczonego trenera.

W warsztatach przygotowawczych wzięło udział ponad 30 studentów różnych uczelni z Austrii.

Cele i treści:

  • Przekazanie do eksploatacji sterownika B&R
  • Połączenie i komunikacja online
  • Prezentacja projektu: 5 minut na projekt
  • Dyskusja na temat wdrożenia projektu
  • Dobór niezbędnego sprzętu z udziałem trenera
  • Tworzenie i testowanie aplikacji wizualizacyjnej
  • Uruchomienie osi
  • Odpowiedzi na pytania otwarte z pracy przygotowawczej online

Please choose country and language

B&R Logo