Vælg venligst land og sprog

B&R's nye machine vision system er fuldt integreret i mapp Technology-softwaremiljøet. Projektudvikling, kontrol og diagnostik håndteres alle i mapp, hvilket gør det nemt at implementere og forbinde med andre mapp-funktioner.

Funktioner som billedoptagelse og udløsning er en del af maskinapplikationen. De kan synkroniseres lige så let og præcist som I/O-signaler og aksebevægelser. Med de færdige softwarekomponenter i mapp Vision er det simpelthen et spørgsmål om at konfigurere linkene mellem de individuelle funktioner. Der er ikke behov for det programmeringsarbejde, der normalt ville være nødvendigt.

Data såsom placering og orientering er tilgængelige som realtidsvariabler i maskinapplikationen uden tidskrævende mapping. Med kun et par klik kan billeder fra machine vision systemet integreres i mapp View HMI-applikationen.

Det er lige så let at integrere lysstyring i maskinapplikationen. Ekstern belysning tilknyttes simpelthen et kamera i softwaren. Styringen af lyset synkroniseres automatisk med optagelsen af billedet.

  • Highlights
  • Integreret med andre mapp-komponenter
  • Nem programmering
  • Nem idriftsættelse
  • Nem diagnostik

Nem idriftsættelse

Visionsfunktioner kan forudindstilles under udvikling i Automation Studio. En stor del af ingeniørarbejdet kan udføres på kontoret ved hjælp af gemte billeder. Finjustering udføres derefter direkte på maskinens HMI i mapp Cockpit, mapps intuitive diagnosticerings- og idriftsættelsesværktøj. Der er ikke behov for et specielt udviklingsværktøj.

Enhver parameter, der skal ændres på maskinen, kan let overføres til udviklingsprojektet. Parametrene fra maskinapplikationen og udviklingsprojektet vises side om side i en sammenligningsoversigt. Enhver forskel fremhæves, og operatøren kan simpelthen vælge i hvilken retning ændringerne skal anvendes.

Alle de relevante parametre for kamera og belysning kan justeres under drift ved hjælp af recipes. Dette gør det muligt at tilpasse farve, vinkel og fokuspunkt for lysbarerne til forskellige batches af produkter.

Automatisk netværk

Forskellige produkter kræver ofte forskellige indstillinger for kamera og belysning for at opnå optimale resultater. Forbindelsen mellem mapp Recipe recipe management systemet og mapp Vision gør det let at imødekomme dette krav. En produkt recipe inkluderer også de korrekte kamera- og lysparametre, så de anvendes automatisk.

For at sikre, at kun autoriserede operatører er i stand til at ændre parametrene for machine vision systemet, kan mapp Vision knyttes til brugeradministrationssystemet, mapp User. Det gør det muligt at definere, hvilke brugerroller der har tilladelse til at foretage hvilke ændringer, og at gemme en log i mapp Audit-systemet, der dokumenterer, hvilke ændringer der er foretaget, og af hvem.

Integreret i HMI

De gemte billeder og billedbehandlingsresultater kan integreres i den webbaserede HMI-applikation vha. mapp View.

HMI-applikationen kan ses på en stationær pc, tablet eller smartphone.

Et udvalg af færdige HMI-komponenter, kendt som widgets, er tilgængelige for machine vision funktioner. Muligheden for at overlejre registrerede objekter oven på det gemte billede gør det nemt at kontrollere, om maskinapplikationen fungerer som forventet - hvilket fremskynder både udvikling og idriftsættelse betydeligt.

Når maskinen er i drift, er det muligt at fremhæve, hvilke af de identificerede objekter i det gemte billede, der vil blive brugt til efterfølgende behandlingstrin. Dette kan f.eks. omfatte objekter, som kun er tilladt at blive behandlet yderligere, hvis grænseværdier ikke overskrides. Yderligere oplysninger, såsom placering og retning, kan enten overlejres, oven på billedet eller vises off-frame.

Som alle andre automatiseringsprodukter fra B&R, er machine vision system programmeret ved hjælp af de færdige komponenter i mapp Technology. Den færdige applikation dækker alt fra processtyring og motion til machine vision og HMI.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo