Vælg venligst land og sprog

Indsaml og præsenter maskindata

Softwarekomponenten mapp Report genererer automatisk PDF-rapporter

Softwarekomponenten mapp Report kan bruges til automatisk generering af PDF-rapporter baseret på maskindata. Dataene, layoutet og designet af rapporterne kan tilpasses. Brugeren kan frit definere det anvendte sprog og de brugte enheder.

mapp Report indsamler alle statistiske maskindata samt oplysninger fra andre mapp-komponenter og præsenterer det i form af PDF-rapporter. Indholdet og layoutet kan tilpasses efter ønske.

Til alle målgrupper

Designmulighederne, der tilbydes af mapp Report, gør det muligt at tilpasse rapporter til forskellige brugeres behov - såsom serviceteknikerens og ledelsens. Grafiske elementer som billeder og tabeller kan også indgå i rapporterne. For at beskytte mod uautoriseret adgang, er det muligt at kryptere filerne med et kodeord.

Send rapporter automatisk

Rapporterne kan sendes automatisk via e-mail på et bestemt tidspunkt eller udløses af en bestemt begivenhed. Derudover kan rapporter gemmes på eksterne lagermedier som fx et USB-flashdrev eller sendes direkte fra maskinen til netværksprintere.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo