Vælg venligst land og sprog

Homing er ikke længere en begrænsning

Nye sikkerhedsfunktioner til B&R's servodrev.

Med SafeMOTION Release 1.9 har B&R opdateret sikkerhedsfunktionerne for ACOPOSmulti servodrevene. Udover de to nye funktioner, Remanent Safe Position (RSP) og Safety Limited Acceleration (SLA), introducerer opdateringen også maskinoptioner til SafeMOTION parametre samt forbedrer både systemets tilgængelighed og brugervenlighed.

For at opnå en pålidelig absolut multi-turn position var det tidligere nødvendigt at home robotter hver gang en akse blev genstartet. I nogle situationer kan det kræve en stor arbejdsindsats, især ved komplekse fleraksede systemer. Remanent Safe Position (RSP) funktionen giver mulighed for at brug SafeROBOTICS SLS, SLP og SLO funktionerne uden homing efter hver power-on.

Tættere på grænsen

Safely Limited Acceleration (SLA) funktionen overvåger acceleration eller deceleration på aksen. Hvis den overvågede grænse overskrides, går SafeMOTION modulet i en anerkendt fejltilstand

Ved at bruge SLA sikkerhedsfunktionen til f.eks. koblede akser er det muligt at reducere den maksimale resterende afstand en akse vil bevæge sig i tilfælde af en fejl. Hastighedsgrænse for SafeROBOTICS funktionen SLS kan således parameters tættere på den faktiske fartgrænse.

Overfør let parametre

Ved idriftsættelse af nogle maskiner, er det nødvendigt at lave maskinspecifikke indstillinger for bestemte parametre, såsom homing offset eller enhedssystemet Du kan nu bruge maskinoptionsfunktionen til selektivt at overføre sikkerhedsparamenterne fra den funktionelle applikation til et SafeMOTION modul. Disse sikre maskinoptioner kan bruges til at opdatere parametre, f.eks. via HMI applikationen på operatørpanelet.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo