Vælg venligst land og sprog

Hånd i hånd med tripods

B&R gør deltakinematiske systemer sikre

Med SafeROBOTICS funktioner til tripods fra B&R kan alle typer delta-kinematiske systemer overvåges sikkert. Serieakser kan også medtages i beregningerne, fx når tripoden er monteret på en bevægelig platform.

Sikker robotovervågning implementeres ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne: Safely Limited Position, Safely Limited Orientation, Safely Limited Joint Position og Safely Limited Speed. Man kan selv vælge om det er tool center points (TCP), individuelle led eller et andet punkt på robotten, der skal overvåges. Det er også muligt at overvåge flere punkter samtidig med fokus på hastighed, orientering og position i rummet. SafeROBOTICS funktionerne er baseret på en generisk beskrivelse af den kinematiske kæde, hvori robottens geometriske egenskaber er defineret

Udvekslingsværktøjer uden omprogrammering

Sikkerhedsapplikationen kan isoleres fra de geometriske definitioner. Derved er det muligt at skifte til et andet værktøj med en anden kontur uden at skulle røre selve sikkerhedsapplikationen. Det sparer den tidskrævende proces, der er recertificering. Alle overvågningsfunktioner er prædikative af natur, som gør det muligt at stoppe bevægelser på det rigtige tidspunkt. SafeROBOTICS garanterer, at beskyttede områder ikke overskrides.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo