Vælg venligst land og sprog

B&R samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner såsom Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt. På disse institutioner underviser vores medarbejdere de studerende i programmering, robotter og automation, hvorved de bliver kvalificerede til at arbejde inden for automationsbranchen. De studerende får et indgående kendskab til vores software og hardware, igennem forløbet, da der undervises på B&R’s platform.

Vi har indgået dette samarbejde for at øge kendskabet til automationsbranchen og få kvalificeret arbejdskraft og gode kompentencer ind i branchen, som industrien kan bruge. Det er også muligt at få yderligere kendskab til branchen ved at skrive afgangsprojekter i samarbejde med os, komme i studiepraktik eller ved at få et studiejob hos B&R. Samarbejdet er også meget givende for B&R, da vi får adgang til den nyeste forskning og ekspertise inden for feltet. Vi bliver også medskabere af de studerendes innovative ideer og den nye teknologi, der opstår. Dette er utroligt givende når vi skal udvikle nye produkter.

Automationsuddannelser hos B&R Danmarks samarbejdspartnere:

Nedenfor kan du se de uddannelser, som vi samarbejder med og udbyder undervisning hos:

  • Syddansk Universitet www.sdu.dk
  • Civilingeniør i robotteknologi
  • Civilingeniør i softwareengineering
  • Diplomingeniør i elektronik og datateknik
  • Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk
  • Automationsteknolog
  • IT-teknologi

Associate Professor Forum:

Vores Associate Professor Forum samler undervisere fra de ovennævnte uddannelser ved 4 seminarer årligt. Formålet er at diskutere nye trends og teknologier. Vi forsøger også at påvirke, hvilke emner der undervises i på uddannelserne, så de kompetencer branchen har brug for dækkes af uddannelserne. Forummet er også en god måde at skabe en bro imellem uddannelserne og det private erhvervsliv, da undervisere og vores medarbejdere sparrer og netværker med hinanden.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo