Please choose country and language

Rok 2020 bude rokem flexibilních strojů

Výrobní technologie čeká v nejbližších letech přechod na flexibilní výrobu a stroje. Rok 2020 bude z tohoto pohledu zlomový. Inteligentní dopravníkové systémy a strojové vidění hrají v této transformaci klíčovou roli v oblasti hardwaru. Klasické PLC se stává komoditou, přičemž rychle roste význam softwaru a dat. Digitalizace výrobních procesů a samotných výrobků, práce s daty a nástup umělé inteligence pohánějí vývoj nejen v automatizaci.

Jste na tyto změny připraveni? Dokážete využít nástup technologií pro svou konkurenceschopnost?
Na B&R INNOVATION DAY 2020 se dozvíte víc.

Přijeďte! Srdečně vás zveme.

Tentokrát vás přivítáme 26. května 2020 v hotelu Pyramida v Praze.

Rezervujte si místo i nocleh co nejdříve.

Zažijte atmosféru minulých ročníků:

Please choose country and language

B&R Logo