Please choose country and language

Úspory energie se nevylučují se zvyšováním produktivity. Systém pohonů B&R je velmi dynamický, ale je také optimalizován pro vysokou energetickou efektivitu - díky regeneraci energie, aktivní korekci účiníku, inteligentní koncepci chlazení a sdílené stejnosměrné sběrnici pro všechny měniče. Přímé řízení lineárních motorů LinMot staví systémy pohonů B&R do pozice efektivní náhrady nákladných pneumatických systémů. Inteligentní automatické ladění snižuje náklady na energie ještě více, protože zabraňuje oscilaci smyček řízení. Předem připravená řešení pro pohony čerpadel s proměnnou rychlostí využívají potenciál energetických úspor u hydraulických strojů. Společnost B&R nabízí k měření těchto hodnot širokou škálu řešení pro sledování spotřeby energie programovatelnými automaty, pohony i celými systémy pro řízení procesů.

Úspory energie v B&R

  • Energeticky úsporné elektrické pohony
  • Nahrazování pneumatických technologií
  • Přesné řídicí jednotky
  • Energeticky úsporná řešení pohonů pro čerpadla
  • Komplexní řešení pro sledování spotřeby energie

Please choose country and language

B&R Logo