Please choose country and language

Schopnost předpovídat selhání strojů a systémů ještě dříve, než k nim dojde, snižuje náklady a zvyšuje dostupnost. Moduly B&R pro sledování stavu přesně zjišťují případy, kdy může být nutný servisní zásah. Jejich konfigurace je velmi snadná. Všechny tyto systémy jsou součástí řady řídicích systémů X20, a proto je lze bez omezení používat v libovolné topologii. Speciální vlastností těchto modulů je analýza vibrací na místě, přímo na modulu. Dostupnost plně zpracovaných výsledků zkracuje dobu a náklady na integraci na minimum. Tyto výsledky poskytují podrobný náhled na mechaniku systému a umožňují maximálně efektivní optimalizaci existujících procesů.

Monitorování stavu v B&R

  • Preventivní údržba
  • Jednoduchá konfigurace
  • Součást řídicího systému X20
  • Analýza přímo na modulu
  • Optimalizace procesů

Please choose country and language

B&R Logo