Please choose country and language

Řídicí technika od B&R zvyšuje produktivitu strojů a systémů. Odolné strategie řízení, osvědčené v reálném provozu, zvyšují přesnost strojů a zajišťují konzistentní kvalitu vyráběného zboží. Všechny řídicí pakety jsou k dispozici jako knihovny pro software Automation Studio a jejich použití je velmi snadné. Implementace do stroje nebo systému je proto rychlá a výrazně zkracuje dobu do dokončení projektu.

Pakety řídicí techniky od B&R:

  • Obecné použití
  • Teplota
  • Hydraulika
  • Servočerpadla
  • Procesy navíjení a odvíjení
  • Řízení registrů tiskových strojů
  • Větrné turbíny
  • Modelové prediktivní postupy pro procesní automatizaci
  • Opakované řízení pro potlačení periodických rušení v pohonných systémech
  • Kompenzace krouticího momentu motoru

Please choose country and language

B&R Logo