Please choose country and language

Nabídka reakčních funkčních bloků neustále narůstá. Nové lze získat aktualizací firmware.

Uživatelé si také mohou vytvořit své vlastní funkční bloky z knihovny a vylepšit si tak strukturu složitých programů.

Logické
 • And
 • Or
 • Xor
 • Not
 • Bit shifting
 • Bit2Byte
 • Byte2Bit
Vstupy
 • Digitální
 • Analogové
 • SSI encoder
 • AB counter
 • ABR counter
Služby
 • Cyklické datové body
 • Čtení interních proměnných
 • Cyklické datové body v řídicí jednotce
 • Zápis interních proměných
Aritmetické
 • Sčítání
 • Odčítání
 • Absolutní hodnota
 • Násobení
 • Dělení
 • Limity
 • Komparátor
Výstupní
 • Digitální
 • Digitální s časovým komparátorem
 • Analogové
Časování
 • Čas
 • Local time to NetTime
 • NetTime to local time
 • Časový komparátor
Pokročilé
 • Multiplexer
 • Demultiplexer
 • PWM signal generator
 • Edge detection
 • SR Flip Flop
 • Pulse generator
 • Latch
 • Delay


Vaše aplikace

Potřebujete funkční bloky, které nejsou na seznamu? Nebojte se zeptat!

Please choose country and language

B&R Logo